Vår historia

1987 var ett speciellt år för mig. Nelson Piquet vinner
Formel 1-VM för Williams-Hondastallet och jag tar som
22 åring över Separett AB. Något som jag varken hade
kvalifikationer eller tillräcklig erfarenhet för. Vi sålde i
liten skala med Sverige som marknad en ”miljötoalett”
som avdunstade vätskan från resterande avfall och
detta var då den senaste tekniken på marknaden.

Nu har det gått 30 år och mycket har hänt sedan dess. Idag utvecklar vi och säljer flera olika typer
av toalettlösningar som inte är beroende av vatten eller avlopp. Från de enklaste lösningarna till
några av dem mest avancerade toalettlösningarna på marknaden. En stor del av vår försäljning
sker idag till exportmarknader och innovationen och framtidstron inom företaget har aldrig varit
större.

Mikael Billsund, VD Separett AB

Mikael Billsund, VD Separett AB

I USA har den senaste ”Tiny house movement” skapat ett stort intresse för våra toalettlösningar och då speciellt för våra 12V-modeller som kan drivas på en kombination av batterier och solcell. Viljan att komma iväg och hitta lugnet och harmonin på en avskild plats har aldrig varit större
– jag är stolt över att våra toalettlösningar kan bidra med komfort i denna frihet.


Bristen på en adekvat och hygienisk toalettlösning är en hälsofara för majoriteten av jordens människor. Utöver att utveckla och sälja toalettlösningar brinner Separett även för att hjälpa
dessa människor till ökad livskvalitet. Vi har tillsammans med andra organisationer, statliga såsom privata, bidragit med vår kunskap och våra toalettlösningar i just det syftet – att öka livskvaliteten. Vi driver i skrivande stund projekt på flera platser i Sydamerika och har tidigare bidragit med våra toalettlösningar till projekt på så gott som alla kontinenter. Vi har uträttat mycket de senaste 30 åren men dessa projekt är jag kanske allra stoltast över. Vi ser en enorm framtid för de typer av toalettlösningar vi representerar och utvecklar och vi har bestämt oss för att vara med att skapa förutsättningar för en grön och livskraftig miljö med högre livskvalitet, för dagens och morgondagens generationer.


Genom att välja en toalettlösning från Separett är du faktiskt med och bidrar till en bättre värld.