Vilka är vi?

Separett AB - framtidens toaletter

I över 40 år har Separett utvecklat kvalitativa och funktionella toalettlösningar som inte begränsas av tillgången på varken vatten eller avlopp och som förenklar vardagen och fritiden för hundratusentals människor över hela världen. Separett AB grundades 1976.

Företaget ägnade sig de första åren åt att tillverka komponenter till främst bilindustrin men också åt tillverkning av fritidstoaletter. Ungefär 10 år senare flyttade företaget till nya lokaler och nuvarande vd Mikael Billsund tog över rodret.

I samband med detta valde man även att enbart ägna sig åt utveckling och tillverkning av toaletter till fritidshus. 1993 introducerades den urinseparerande toaletten som genast blev en stor succé och som tack vare sin enkelhet och användarvänlighet blev ett attraktivt alternativ i fritidshuset.

När Villa 9000 några år senare såg dagens ljus blev succén ett faktum och våra urinseparerande toalettlösningar i Villa- och Weekend-serien blev ett vanligt förekommande inslag i de nordiska fritidshusen. Vår vilja att utveckla och vara en komplett leverantör av alternativa toalettlösningar ledde oss till att utveckla en egen förbränningstoalett. En toalettlösning som kommit att bli mycket uppskattad tack vare sin enkelhet och att restprodukten enbart är en lätthanterlig aska. En ökande efterfrågan både i Sverige och i resten av världen ställde högre krav på utrymme och 2015 flyttade vi in i nybyggda lokaler ett stenkast från E4:an på industriområdet Bredasten i Värnamo.

Separett AB
Bredastensvägen 8
SE-331 44 Värnamo
Sweden

E-mail: info@separett.com

The Separett Team

The Separett Team