Förbränningstoaletter

Komplett toalettlösning med enkel hantering av restmaterialet

Hur fungerar en förbränningstoalett?

CINDI® är vår familj av förbränningstoaletter. De blir mer och mer populära tack vare den enkla användningen och det bekväma i att den enda restprodukten att hantera är ren aska. Slipp avlopp, grävning och andra kostsamma installationer. Allt den kräver är el och ventilation. För att få en god funktion över tid är det dock viktigt att installationen görs enligt gällande föreskrifter och att toaletten sedan sköts enligt anvisningar. Det är inte speciellt svårt, men det är viktigt att det blir rätt.


Våra förbränningstoaletter har en hög säkerhetsnivå och är utrustade med ett flertal av varandra oberoende sensorer som övervakar funktion och temperatur. De är även utrustade med ett mekaniskt överhettningsskydd som enbart kan återställas manuellt om toalettens gränsvärden skulle överstigas. Detta ger dig en säker tillvaro och ett bekvämt ägande.

Våra förbränningstoaletter

Förbränningstoaletter blir mer och mer populära och är den toalettlösning som ökar mest i Nordens fritidshus. Den enkla användningen och det komfortabla i att den enda restprodukten är ren aska, bidrar till den positiva utvecklingen för förbränningstoaletten. Allt som krävs är el och ventilation. Skippa avlopp, grävning och stora installationer. Förbränningstoaletten löser problemet på ett enkelt sätt. 

Enkel användning

Att använda en förbränningstoalett är enkelt. I förbränningstoaletten placerar du en engångspåse, man kan säga att den ersätter vattnet. Efter toalettbesöket trycker man ned spolhandtaget, engångspåsen och toalettavfallet faller då ner i asklådan och sedan är det bara att sätta igång lämpligt förbränningsprogram – det behövs varken vatten eller avlopp.
Båda CINDI är energieffektiva tack vare möjligheten att välja förbränningsprogram utifrån besökets natur. Med hjälp av hög värme bränner sedan förbränningstoaletten toalettavfallet och lämnar kvar en liten mängd aska att hantera – ungefär en deciliter per person och vecka.

Displayen berättar sedan när det är dags att tömma askpottan. Askan från förbränningstoaletten kan spridas i rabatterna som näring eller slängas i hushållssoporna.
Våra förbränningstoaletter CINDI är båda optimerade för hushåll med upp till sex personer och i synnerhet fritidsfastigheter. Man använder toaletten när man behöver , utan att ta hänsyn till tidigare besök och utan väntetid.

Hög säkerhet

Våra förbränningstoaletter håller hög säkerhet är utrustade med ett flertal av varandra oberoende sensorer som övervakar funktion och temperatur. Dem är även utrustade med ett mekaniskt överhettningsskydd som enbart kan återställas manuellt om toalettens gränsvärden skulle överstigas. Detta ger dig en säker tillvaro och ett bekvämt ägande.

Lätt att installera

Att installera en förbränningstoalett är enkelt. Det som krävs är frånluft, tilluft och el. Var dock noga med att installera förbränningstoaletten i enlighet med installationsanvisningen för den specifika toaletten. Att avvika från installationsanvisningen kan påverka förbränningstoalettens funktion. Våra förbränningstoaletter omfattas av en treårig garanti, vissa komponenter har dock avvikande garantitid.

Driftkostnad

En förbränningstoalett förbrukar el under förbränningsprocessen samt en engångspåse för varje enskilt besök. Driftkostnaden för våra förbränningstoaletter i en fastighet med fyra individer och normal användning är mellan 400-600 kronor/månaden. De perioder då toaletten inte används är driftkostnaden minimal. Är du bortrest under en längre period (månader) rekommenderar vi att toaletten kopplas bort ifrån skorstenen och att strömbrytare stängs av och att sladden dras ur.

Smart display

För att underlätta för dig är båda våra förbränningstoaletter utrustade med en tydlig display som hela tiden informerar dig om toaletten status och om något underhåll behöver genomföras. Placeringen av displayen on vilken information den förmedlar skiljer sig mellan toaletterna. Mer information hittar du på respektive förbränningstoaletts produktsida. Våra förbränningstoaletter är även utrustade med partikelfilter (katalysator). Partikelfiltret tar effektivt bort i stort sett all doft av förbränningen och utomhus känns stundtals enbart en lätt doft av bränd ved.