Test 1

Felanmälan förbränningstoalett

Namn och adress
Annan installationsadress
Produkt
Se etikett på produktens baksida
PROGV i displayen på produkten.
Inköp
Service
Fyll i senaste service
Felkod / Felmeddelande
Bilder
Bild på friskluftsventilen taget både inifrån toalettutrymmet och från utsidan. Ange även måtten på ventilen.
Vi önskar även en helhetsbild på toalettutrymmet där vi ser toaletten framifrån.
Bild bakom toaletten där ventilationsröret ansluts och sedan bilder hela vägen upp inklusive vindhuven. Vi önskar även en helhetsbild på toalettutrymmet där vi ser toaletten framifrån.