Servicebokning

Fyll i denna enkät vid behov av service på en förbränningstoalett. Vid garantibedömning fyll i felanmälan förbränningstoalett.

Namn och adress
Annan installationsadress
Serviceställe
Produkt
Serienummer finns i dataskylten på toalettens baksida. Om serienummer inte finns tillgängligt, skriv 0000 i rutan och skicka serienummer till info@separett.com så fort som möjligt. Ange även ditt namn i mejlet.
PROGV i displayen på produkten.
Felkod / Felmeddelande
InstallationVillkor och leverans
Denna servicebokning gäller basservice på toaletten. Service rekommenderas vart annat år vid fritidsbruk och varje år vid permanent bruk eller när toaletten förmedlar att det är dags för service. Pris på basservice är 2200 sek inkl. moms 25 %. I basservice ingår följande: • Byte av elementslinga • Rengöring/kontroll av termogivare • Rengöring/kontroll av katalysator • Rengöring/kontroll av fläkt • Rengöring av rökröret • Kontroll öppning av fallucka. Rengöring och justering vid behov • Rengöring av askpotta och kontroll av isoleringen i asklådan • Allmän genomgång av toaletten och kontroll av allt kablage • Rengöring av toaletten invändigt • Styrkortet uppdateras med senaste programvara • Nollställning av service i servicemenyn • Toaletten provkörs för att tillse att den uppnår bra förbränning Vid behov tillkommer kostnad för materialbyte, elementslinga ingår. På delar som byts vid service lämnar Separett 3 månaders materialgaranti från servicedatumet. Se prislista för övriga prisuppgifter: https://www.separett.com/media/1644/service_prislista_2019.pdf
Vi står inte för frakten till service, välj passande alternativ


Jag har tömt asklådan och rengjort toaletten . Vid leverans av en ej rengjort toalett debiteras rengörningsavgift på 1000 SEK.