Felsökning Flame 8000 (1174-01)

I toalettens display visas olika meddelanden och felmeddelanden.

Fyll i meddelandet du får upp i displayen i rutan nedan så kommer resultatet filtreras fram direkt.

OVEN TEMP

Visar ungstemperaturen

NO FAN
Fläkten startar inte
COOLING
Programmet för kylning går
ROOMTEMP
Visar rumstemperaturen på kretskortet
TIMEOUT HEATING
Programmet har gått mer än sex timmar från sista programval
VENT TEMP
Visar frånluftstemperaturen
NO MAIN
Ingen nätspänning. Då sladden inte är inkopplad eller det är strömavbrott
NO POWER
Ingen nätspänning och låg batterispänning
FAN RUNNING
Visas när enbart fläkt går
SMALL FLUSHING
Liten spolning
BIG FLUSHING
Stor spolning
ÖVERHETTAD KYL TOA KONTROLL SPOL MEKANISM:
Frånluftstemperaturen för hög. Kyl toaletten och kontrollera spolmekanismen så att ugnsluckan är stängs. Kontrollera installation gentemot instruktion
HEAT ERROR
Elementet går inte upp i temperatur. Kontrollera överhettningsskydd och element. Gör omstart
STANDBY
Toaletten är redo för användning
ANVANDAR MENY:
Rubrik användar meny
TIMMAR EL:
Drifttimmar element
MINUTER EL:
Driftminuter element
RAKNARE SPOL:
Antal stora spolningar som är räknade
AVSLUTA MENY:
Tillbaka från menyn
SPARAR:
Visar när en ändring sparas
RENGOR ASKLADA:
Varning för att asklådan snart måste rengöras
ASKLADA FULL!!
Asklådan måste rengöras genom att tömmas
ASKLADA SAKNAS SATT I ASKLADA ALT KORRIGERA:
Asklådan sitter inte på plats, sätt i asklådan Alternativt asklådan måste korrigeras
RENGOR TOALETT MED 1L VATTEN STORA PROGRAMET:
Efter två tömningar ska toaletten rengöras med 1liter vatten på stora programmet utan påsen. Borsta och dammsug gärna det runda rökröret baktill på toaletten samtidigt

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan