Felsökning CINDI® Basic

I toalettens display visas olika meddelanden och felmeddelanden. Displayen sitter placerad på toalettens baksida. 

Efter utförd åtgärd tas meddelandet bort genom att hålla inne startknappen i ca 15sek tills den tänds alt att på displayen trycka på "pil ner". 

Följande meddelanden och felmeddelanden kan komma att visas:

hot1

Temperaturen i brännkammaren har under ett pågående program överstigit det tillåtna gränsvärdet. Bekräfta meddelandet, låt toaletten svalna och använd den sedan som vanligt. Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på Separett.se.

hot2

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning. Bekräfta meddelandet och låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.

  •  Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter askpottan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
  • Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
  • Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget. Om locket inte stänger korrekt kan varmluft sprida sig från brännkammaren. Efter kontroller/justeringar kan du använda toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se

HEAt

Temperaturökningen i brännkammaren går för långsamt.

  • Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
  • Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.
FAn1

Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt. Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.

FAn2

Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt. Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.

dur1

Meddelandet visas om brännkammaren inte har nått förbränningsfasen inom ett viss tidsintervall.

  • Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.
  • Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
dur2

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning. Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning.

  • Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt. Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material. Använd sedan toaletten som vanligt.

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan