Felanmälan förbränningstoalett

Namn och adress
Annan installationsadress
Produkt

Se etikett på produktens baksida. Se bild nr 8 nedanför formuläret för hjälp.

PROGV i displayen på produkten.

Inköp

På kvittot ska det framgå tydligt vilken produkt du har köpt, priset på produkten, inköpsdatum och namnet på inköpsstället.

Service

Om ni tidigare haft inne toaletten för service, fyll i datum

Felkod / Felmeddelande

För att underlätta vår felsökning av din produkt är det tacksamt om du är så utförlig som möjligt i din beskrivning.

Ange den felkod eller meddelande som toalettens display visar

Bilder

Bild på friskluftsventilen taget inifrån toalettutrymmet enligt bild nr 1 nedan. Ange även måtten på ventilen i fältet för "Övriga kommentarer" ovan.

Bifoga bild nr 3 alt. bild nr 5 enligt nedan, beroende på om du har en invändig eller utvändig installation. Bild nr 3 visar bild bakom toaletten där ventilationsröret ansluts för utvändig installation.. Bild nr 5 visar helhetsbild på invändig installation av ventilationsrör.

Helhetsbild på toalettutrymmet där vi ser toaletten framifrån. Enligt bild nr 7 nedan.

Bild på friskluftsventilen taget från utsidan, enligt bild nr 2 nedan. Ange även måtten på ventilen i fältet för "Övriga kommentarer" ovan.

Bifoga bild nr 4 alt. bild nr 6 enligt nedan, beroende på om du har en invändig eller utvändig installation. Bild nr 4 visar helhetsbild på utvändig installation, från där ventilationen kommer ut och hela vägen upp till vindhuven. Bild nr 6 visar bild på vindhuven vid invändig installation av ventialtionsrör.

Garanti

Inlämningsgaranti tillämpas i enlighet med garantiavtalet. För ej tömd askpotta och inv.- och utvändigt rengjord toalett debiterar vi 1 000 kr.

För att vi ska kunna bedöma ditt ärende korrekt är det viktigt att du
bifogar alla bilder som efterfrågas enligt bilder nr 1-7 nedan.

Ex. på bilder som behövs för att kunna bedöma ärendet

 

Bilder inluft
1.   2. 

 Bilder frånluft
3.      4.     5.      6.   

 

Helhetsbild                                                                                                                    
7. 

 

Toalettens serienr

8.dataskylt med serinummer