Felanmälan

Har du problem med din förbränningstoalett?

Se lista över felmeddelande och åtgärd för Flame 8000

Se lista över felmeddelande och åtgärd för Cindi® family

Se lista över felmeddelande och åtgärd för Cindi® Basic

Om du själv inte kan avhjälpa felet och det fortfarande finns garanti kvar på toaletten, gör du en felanmälan.

I felanmälan behöver du ange vilken programversion (”PROGV” i toalettens display) du har i din toalett. Detta gör du genom att ange den i fältet ”Problembeskrivning/Felmeddelande”.

Efter att felanmälan är registrerad blir du kontaktad av oss för vidare rådgivning och åtgärder.

Var noggrann med att fylla i dina uppgifter och bifoga alla nödvändiga bilder* och dokument för att underlätta handläggningen.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vill du veta mer om vad detta innebär? Läs mer under Dataskyddspolicy här på vår hemsida.

Fyll i felanmälan

Finns det inte någon garanti kvar på toaletten? Kontakta närmaste auktoriserade servicepartner

*
Ex. på bilder som behövs för att kunna bedömma ärendet

Bilder inluft
 

 Bilder frånluft
 

 

Helhetsbild