Servicebokning

Denna blankett ska endast användas vid bokning av Service el Reparation av förbränningstoalett hos Separett AB Värnamo.

Välj någon av följande alternativ i blanketten. 

1. Behöver frakt till toaletten och godkänner fraktavgift på 1250 kr t/r. Vi tillhandahåller emballage och fraktsedel för en säker transport. 

2. Levererar toaletten till Separett AB Värnamo själv. 

OBS! Vid garantibedömning, fyll i felanmälan förbränningstoalett.

Service eller reparation förbränningstoalett Värnamo.

Namn och adress
Annan installationsadress
Produkt
Serienummer finns i dataskylten på toalettens baksida. Om serienummer inte finns tillgängligt, skriv 0000 i rutan och skicka serienummer till info@separett.com så fort som möjligt. Ange även ditt namn i mejlet.
PROGV i displayen på produkten.
Felkod / Felmeddelande
InstallationVillkor och leverans
Pris på basservice 2895 SEK inkl. moms 25 % enligt Service förbränningstoalett. Vid reparation utanför garanti utgår en startavgift (625 SEK). Separett kommer endast kontakta kund för godkännande om reparation överstiger 2000 SEK inkl. moms. På delar som byts vid service lämnar Separett 3 månaders materialgaranti från servicedatumet.
Vi står inte för frakten till service, välj passande alternativ


Jag har tömt asklådan och rengjort toaletten . Vid leverans av en ej rengjort toalett debiteras rengörningsavgift på 1000 SEK.