Service förbränningstoalett

SERVICE FÖRBRÄNNINGSTOALETT
För att din förbränningstoalett ska fungera optimalt behöver den regelbunden service. På de nyare modellerna av förbränningstoalett får du en påminnelse/rekommendation i panelen när det är dags för service. Används toaletten i permanentboende rekommenderas service en gång varje år och för fritidsboende en gång vartannat år.

Om det är dags och du behöver utföra service på din toalett har du 2 olika alternativ: 

1. Ta kontakt med din närmaste auktoriserade Separett service partner. Hitta närmaste serviceställe här! och boka tid för en bas-service. 
2. Skicka toaletten till vår fabrik i Värnamo Småland, här tillkommer en fraktavgift på 1250 kr t/r. Tryck på Service bokning, fyll i dina uppgifter och skicka in till oss. Vi tillhandahåller emballage och fraktsedel för en säker transport.

Vid en basservice ingår nedan och vårt rekommenderade pris för en bas-service är 2.895kr inkl. moms.

 • Startavgift (625kr) I startavgiften ingår att toaletten öppnas och förbereds för service och underhåll.
 • Basservice (2.270kr)
  • Byte av elementslinga (elementslinga ingår 1.795kr)
  • Rengöring/kontroll av termogivare
  • Rengöring/kontroll av katalysator
  • Rengöring/kontroll av fläkt
  • Rengöring av rökröret 
  • Kontroll öppning av fallucka. Rengöring och justering vid behov
  • Rengöring av askpotta och kontroll av isoleringen i asklådan
  • Allmän genomgång av toaletten och kontroll av allt kablage
  • Rengöring av toaletten invändigt
  • Styrkortet uppdateras med senaste programvara
  • Nollställning av service i servicemenyn
  • Toaletten provkörs för att tillse att den uppnår bra förbränning 

Vid behov tillkommer kostnad för materialbyte, elementslinga ingår. På delar som byts vid service lämnar Separett 6 månaders materialgaranti från servicedatumet.

OBS! För våra service partners arbetsmiljö är det viktigt att man vid bas-service har tömt asklådan och rengjort toaletten. Vid leverans av en ej rengjort toalett till Värnamo debiteras rengöringsavgift på 1000kr inkl. moms.