Koder Flame 8000 (1174-01)

I toalettens display visas olika koder/meddelanden.

Fyll i koden/meddelandet du får upp i displayen i rutan nedan så kommer resultatet filtreras fram direkt.

OVEN TEMP

Visar ungstemperaturen

NO FAN

Fläkten startar inte

Felmeddelandet NO FAN innebär att någonting med fläkten inte fungerar normalt.

 • Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och att det uppkommit beläggningar på kullagret.
 • Oftast behöver man bara hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
  • Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
  • Frigör toaletten från ventilationskanalen.
  • Inspektera frånluftsstosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
  • Använd t.ex. en penna och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
 • Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). Se beskrivning nedan.
  • Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
  • Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
  • OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
 • Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

Om felet inte avhjälps gör en servicebokning hos oss eller kontakta någon våra auktoriserade servicepartners.

COOLING

Programmet för kylning går

ROOMTEMP

Visar rumstemperaturen på kretskortet

TIMEOUT HEATING

Programmet har gått mer än sex timmar från sista programval

Vid hög användning av toaletten kan denna felkod uppkomma.

 • Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.
 • Starta ett förbränningsprogram.

Om felet inte avhjälps gör en reparationsbokning hos oss eller kontakta någon av våra auktoriserade servicepartners.

VENT TEMP

Visar frånluftstemperaturen

NO MAIN

Ingen nätspänning. Då sladden inte är inkopplad eller det är strömavbrott

Ingen huvudström.

Tänk på att iaktta försiktighet när du arbetar med toaletten.

 • Kontrollera att strömsladden är i vägguttaget och att båda strömbrytarna är påslagna
 • Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar
 • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget genom att koppla in t.ex. en lampa i samma vägguttag som toaletten är ansluten till
 • Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare i husets proppskåp.
 • Om en säkring eller jordfelsbrytaren har utlöst,
  • Byt/nollställ dessa och starta ett förbränningsprogram.
 • Kontrollera även att antalet anslutna elartiklar på samma fas/säkring/jordfelsbrytare inte överstiger säkringens/jordfelsbrytarens gränsvärde.
  • Vi rekommenderar att förbränningstoaletten är ensam på säkringen/jordfelsbrytaren.
 • Kontrollera alla tre säkringarna på styrkortet,
  • I de flesta fall ser man på säkringen om den har gått genom att kontrollera tråden i glassäkringen.
  • Byt säkring som utlöst.

Om felet inte avhjälps kan det vara dags för en service och eller felsökning hos servicepartner. Gör en servicebokning hos oss eller kontakta fristående servicepartner.

NO POWER

Ingen nätspänning och låg batterispänning

Ingen ström till batteriet.

 • Kontrollera att båda strömbrytarna är påslagna på toalettens baksida.
 • Kontrollera batteriets säkring (2 A), som sitter på bakstycket under strömbrytaren.
 • Kontrollera att kablarna sitter fast på batteriet och att batteripolerna inte har oxiderat.
 • Kontrollera även kablarna på säkringshållaren på insidan av toalettens bakstycke.

OBS!! Iaktta försiktighet när du öppnar upp toaletten och säkerställ att den inte är ansluten till elnätet.

Om problemet kvarstår kontakta närmaste Separett auktoriserade service partner.

FAN RUNNING

Visas när enbart fläkt går

SMALL FLUSHING

Liten spolning

BIG FLUSHING

Stor spolning

HEAT ERROR

Elementet går inte upp i temperatur.

 • Kontrollera överhettningsskydd och element.
 • Gör omstart

Om problemet kvarstår kontakta närmaste Separett auktoriserade service partner.

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan