Koder CINDI® Family

I toalettens display visas olika koder/meddelanden. Du kan även uppdatera programvaran i din CINDI family. För instruktioner och senaste programvara - följ denna länk. 

 

Följande koder/meddelanden kan komma att visas:

BORSTA RÖKRÖRET OCH DAMMSUG

Det är dags att borsta rökröret och dammsuga upp det som borstas ut. Visas efter varje 200 st spolningar.

RENGÖR ASKLÅDA; MED 1L VATTEN; STARTA BIG

Visas efter varje två tömningar av pottan.

Rengöring görs för att få bort de kristaller som bildats när urinet dunstat bort vid förbränningen och även för att vattenångan ger toaletten en invändig rengöring. 

 

Gör så här:

1. Ta ut asklådan och töm den. 

2. Häll 1 liter vatten i asklådan

3. Sätt tillbaka asklådan i toaletten

4. Kör stora programmet

ASKLÅDA TÖMD?

Efter att ett visst antal spolningar ska askan tömmas ur toaletten. Som standard kommer frågan ”ASKLÅDA TÖMD” efter 50 spolningar.

Meddelandet ska besvaras med JA eller NEJ. Upplever man att man vill få meddelandet oftare eller mer sällan går detta att reglera i användarmenyn.

För att tömma askpottan gör följande:

1.Ta bort fronplåten genom att använda en skruvmejsel.
2. Vrid handtaget på pottan till mitten.
3. Dra ut askpottan.
4. Töm askan i soporna eller rabatten. Askan är helt fri från bakterier.
5. Skjut in askpottan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.
6. Sätt tillbaka frontplåten. 

OBS! Att inte tömma sin aska i tid kan riskera att allvarligt försämra effektiviteten i förbränningen och i värsta fall orsaka skada på toaletten t.ex elementet

FLÄKT STOPPAD

Felmeddelandet visas när fläkten står stilla. Kan bero på att fläkten stått stilla under en längre tid och att det har uppkommit beläggningar på kullagret. 

 • Kontrollera genom stosen på baksidan av toaletten att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
 • Kan använda rökrörsborsten och försöka rengöra försiktigt

Om inte det hjälper kontakta service partner. Fläkt behöver troligtvis bytas. 

INGEN STRÖM

Det finns ingen nätanslutning till toaletten och den drivs för tillfället av batteriet.

 • Kontrollera att strömbrytaren för huvudström är påslagen.
 • Kontrollera att toaletten är kopplad till vägguttaget och att det finns ström i vägguttaget, detta kan du göra genom att exempelvis koppla in en lampa.
 • Kontrollera de tre säkringarna på styrkortet.
 • Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar. Bästa sätt att felsöka är att mäta inkommande ström och se hur långt den går.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner. 

ÖVERHETTAD KYL TOA KONTROLL SPOL MEKANISM

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning.

 • Låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.
 • Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter asklådan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
 • Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
 • Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget.
VÄRMEFEL OMSTART

Meddelandet visas om temperaturen i brännkammaren inte har uppnått en viss temperatur under ett visst tidsintervall. 

 • Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. 
 • Kontrollera om Överhettningsskyddet har löst ut.(se användarmanual).
 • Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.
KONTROLLERA ÖVERHETTNINGSSKYDD ELEMENT

Meddelandet indikerar att toaletten drar mindre ström än förväntat. 

 • Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (se användarmanual).
 • Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.
 • När gjordes senast basservice och byte av element.
VARMETID UTE

Om elementet har varit tillslaget under mer än 3 timmar sedan senaste knapptyck visas felmeddelandet.

 • Kontrollera att alla knappar på toalettens panel fungerar och klickar tillbaka när du tryckt ner dem.
 • Har flera personer gått i följd kan den sammanlagda tiden överskrida gränsvärdet och felkoden uppstått.
 • Detta kan åtgärda genom att Starta om toaletten och använd den som normalt. Finns oförbrända rester i pottan bör ett program startas

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan