Koder CINDI® Family

I toalettens display visas olika koder/meddelanden. Du kan även uppdatera programvaran i din CINDI family. För instruktioner och senaste programvara - följ denna länk. 

 

Följande koder/meddelanden kan komma att visas:

BORSTA RÖKRÖRET OCH DAMMSUG

Det är dags att borsta rökröret och dammsuga upp det som borstas ut. Visas efter varje 200 st spolningar.

RENGÖR ASKLÅDA; MED 1L VATTEN; STARTA BIG

Visas efter varje två tömningar av pottan.

Rengöring görs för att få bort de kristaller som bildats när urinet dunstat bort vid förbränningen och även för att vattenångan ger toaletten en invändig rengöring. 

Gör så här:

1. Ta ut asklådan och töm den. 
2. Häll 1 liter vatten i asklådan
3. Sätt tillbaka asklådan i toaletten
4. Kör stora programmet

 

ASKLÅDA TÖMD?

Efter att ett visst antal spolningar ska askan tömmas ur toaletten. Som standard kommer frågan ”ASKLÅDA TÖMD” efter 50 spolningar.

Meddelandet ska besvaras med JA eller NEJ. Upplever man att man vill få meddelandet oftare eller mer sällan går detta att reglera i användarmenyn.

För att tömma askpottan gör följande:

1.Ta bort fronplåten genom att använda en skruvmejsel.
2. Vrid handtaget på pottan till mitten.
3. Dra ut askpottan.
4. Töm askan i soporna eller rabatten. Askan är helt fri från bakterier.
5. Skjut in askpottan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.
6. Sätt tillbaka frontplåten. 

OBS! Att inte tömma sin aska i tid kan riskera att allvarligt försämra effektiviteten i förbränningen och i värsta fall orsaka skada på toaletten.

FLÄKT STOPPAD

 Meddelandet visas om fläkten inte uppnår rätt kapacitet (för sakta)

Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och man behöver hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
- Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
- Frigör toaletten från ventilationskanalen.
- Inspektera frånlufts stosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
- Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
- Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
- Använd t.ex. en penna/skruvmejsel och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
- Du kan använda rökborsten och rensa mellan bladen och runt om i konan. 

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner, fläkten behöver troligtvis bytas

Passa på
- Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). 
- Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
- Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
- OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
- Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

INGEN STRÖM

Det finns ingen nätanslutning till toaletten och den drivs för tillfället av batteriet.

- Kontrollera att strömbrytaren för huvudström är påslagen.
- Kontrollera att toaletten är kopplad till vägguttaget och att det finns ström i vägguttaget, detta kan du göra genom att exempelvis koppla in en lampa.
- Kontrollera de tre säkringarna på styrkortet.
- Kontrollera även säkringshållarna, kan hjälpa att klämma åt innan du sätter dit ny säkring för att säkerhetsställa kontakt.
- Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar. Bästa sätt att felsöka är att mäta inkommande ström och se hur långt den går.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

 

ÖVERHETTAD KYL TOA KONTROLL SPOL MEKANISM

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning.

- Låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.
- Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter asklådan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
 -Har du rengjort rökröret? 
- Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
- Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget.

Har du servat toaletten enligt riktlinjer? Toaletten kan behövas gå igenom och katalysatorn rengöras osv. 

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

 

 

VÄRMEFEL OMSTART

Meddelandet visas om temperaturen i brännkammaren inte har uppnått en viss temperatur under ett visst tidsintervall. 

- Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. 
- Kontrollera om Överhettningsskyddet har löst ut.(se användarmanual).
- Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.
- Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

KONTROLLERA ÖVERHETTNINGSSKYDD ELEMENT

- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (se användarmanual).
- Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.


- När gjordes senast basservice och byte av element.


Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

VARMETID UTE

 

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning.

- Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning alt man har tryckt ner knappen flera gånger.
- Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt.
- Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material.
- Använd sedan toaletten som vanligt.


Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

DAGS FÖR SERVICE

Detta meddelande uppkommer vid den tidpunkt då toaletten rekommenderas att genomgå en basservice hos en av Separetts servicepartner. Vi rekommenderar service varje år för permanentboenden samt vartannat år i fritidshus. 

För att bekräfta bort meddelandet "Dags för service" på en CINDI Family trycker man på "Meny"-knappen under meddelandet, sedan trycker man på -> "Dölj meddelandet"

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan