Koder CINDI® Basic

I toalettens display visas olika koder/meddelanden. Displayen sitter placerad på toalettens baksida. 

Efter utförd åtgärd tas koden/meddelandet bort genom att hålla inne startknappen i ca 15sek tills den tänds alt att på displayen trycka på "pil ner". 

 

Not:

SEr1 = Service meddelandet är en påminnelse/rekommendation. Din Cindi Basic är inställd på inkopplade dagar (310dagar) vilket gör att om du har ett fritidsboende och toaletten inkopplad så följer det inte riktlinjerna gällande vartannat år.

OBS! Toaletten går att använda som vanligt bara att lampan som indikerar att du har ett service meddelande slocknat, detta gör att du inte uppfattar andra ev. meddelanden.

Om du får meddelande om service och det INTE är dags så kan återställa service meddelandet själv genom instruktion och Youtube film.

Tips! Kolla igenom filmen och läs instruktion noga innan du börjar så går det lättare.

 

Följande meddelanden och felmeddelanden kan komma att visas:

hot1
 • Temperaturen i brännkammaren har under ett pågående program överstigit det tillåtna gränsvärdet.
 • Bekräfta meddelandet, låt toaletten svalna och använd den sedan som vanligt.
 • Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på Separett.se.
hot2

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning. Bekräfta meddelandet och låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.

 •  Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter askpottan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
 • Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
 • Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget. Om locket inte stänger korrekt kan varmluft sprida sig från brännkammaren. Efter kontroller/justeringar kan du använda toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se

HEAt

Meddelandet visas om temperaturökningen i brännkammaren går för långsamt.

 • Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
 • Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.
FAn1

Meddelandet visas om fläkten inte uppnår rätt kapacitet (för sakta)

 • Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt. Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
FAn2

Meddelandet visas om fläkten inte snurrar alls. 

 • Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt. Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
dur1

Meddelandet visas om brännkammaren inte har nått förbränningsfasen inom ett viss tidsintervall.

 • Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.
 • Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
dur2

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning. Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning.

 • Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt.
 • Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material.
 • Använd sedan toaletten som vanligt.
ASH1

Ask-pottan måste tömmas

Efter varje 50 användningar kommer toaletten att visa meddelandet ASH1 för att påminna om att tömma askan i toaletten. OBS!! Om askan inte töms i tid kan toaletten förlora effekt och flera delar av toaletten riskeras att skadas. 

Följ följande instruktion nedan: 

OBS! Kontrollera alltid att toaletten är kall innan du öppnar frontluckan!
1.Ta bort fronplåten genom att använda en skruvmejsel.
2. Vrid handtaget på pottan till mitten.
3. Dra ut askpottan.
4. Töm askan i soporna eller rabatten. Askan är helt fri från bakterier.
5. Skjut in askpottan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.
6. Sätt tillbaka frontplåten.

ASH2

Askpottan måste tömmas och rengöras

 Rengöring görs för att få bort de kristaller som bildats när urinen dunstat bort vid förbränning och även för att vattenångan ger toaletten invändig rengöring. 

1. Ta ut asklådan och töm den

2. Häll 1 liter vatten i asklådan

3. Sätt tillbaka asklådan i toaletten

4. Återplacera frontluckan

5. Starta ett förbränningsprogram

 

 Läs under kapitel Rengöring och underhåll i Användarmanualen. 

ASH3

Askpottan ska tömmas och rengöras, samt rengöring av rökröret

Rökröret ska rengöras efter 200 spolningar.

ASH3 meddelandet innebär att: Askan ska tömmas (se ASH1),  Pottan rengöras (se ASH2) och  Rökröret borstas (enligt ovan). 

- Rengör rökröret med den stålborste du fått med när du köpte toaletten.

- Tänk på att borsta tillräckligt långt ner i röret. Handtaget på borsten ska nästan vara vid rörets öppning.

- Använd dammsugare för att suga upp det sot som lossnat.

 

Läs mer under kapitel Rengöring och underhåll i Användarmanualen. 

SEr1

Påminnelse om service

Det här är en påminnelse/rekommendation om att din Separett Basic behöver service. 

Används toaletten i permanentboende rekommenderas service en gång varje år och för fritidsboende en gång vartannat år.

Om det är dags och du behöver utföra service på din toalett har du 2 olika alternativ: 

1. Ta kontakt med din närmaste auktoriserade Separett service partner. Hitta närmaste serviceställe här! och boka tid för en bas-service. 
2. Fyll i en servicebokning och skicka toaletten till vår fabrik i Värnamo Småland (se mer info under servicebokning).

 

Not:

SEr1 = Service meddelandet är en påminnelse/rekommendation. Din Cindi Basic är inställd på inkopplade dagar (310dagar) vilket gör att om du har ett fritidsboende och toaletten inkopplad så följer det inte riktlinjerna gällande vartannat år.

OBS! Toaletten går att använda som vanligt bara att lampan som indikerar att du har ett service meddelande slocknat, detta gör att du inte uppfattar andra ev. meddelanden.

Om du får meddelande om service och det INTE är dags så kan återställa service meddelandet själv genom instruktion och Youtube film.

Tips! Kolla igenom filmen och läs instruktion noga innan du börjar så går det lättare

 

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan