Felanmälan förbränningstoalett

Felanmälning förbränningstoalett som omfattas av garanti.

Namn och adress
Annan installationsadress
Produkt
Serienummer finns i dataskylten på toalettens baksida. Se bild 8 nedan. Om serienummer inte finns tillgängligt, fyll i 0000 i rutan och skicka serienummer till info@separett.com så fort som möjligt. Ange även ditt namn i mejlet.
PROGV i displayen på produkten.
Inköp
Fyll i inköpsdatum i format ÅÅÅÅ-MM-DD. Vid saknande inköpsdatum och kvitto hanteras ärendet utanför garanti.
På kvittot ska det framgå tydligt vilken produkt du har köpt, priset på produkten, inköpsdatum och namnet på inköpsstället. Vid saknande inköpsdatum och kvitto hanteras ärendet utanför garanti.
Service
Om ni tidigare haft inne toaletten för service, fyll i datum
Felkod / Felmeddelande
För att underlätta vår felsökning av din produkt är det tacksamt om du är så utförlig som möjligt i din beskrivning.
Ange den felkod eller meddelande som toalettens display visar
Bilder - Vid saknande bilder hanteras ärendet utanför garanti
Bild på friskluftsventilen taget inifrån toalettutrymmet enligt bild nr 1 nedan. Ange även måtten på ventilen i fältet för "Övriga kommentarer" ovan.
Bifoga bild nr 3 alt. bild nr 5 enligt nedan, beroende på om du har en invändig eller utvändig installation. Bild nr 3 visar bild bakom toaletten där ventilationsröret ansluts för utvändig installation.. Bild nr 5 visar helhetsbild på invändig installation av ventilationsrör.
Helhetsbild på toalettutrymmet där vi ser toaletten framifrån. Enligt bild nr 7 nedan.
Bild på friskluftsventilen taget från utsidan, enligt bild nr 2 nedan. Ange även måtten på ventilen i fältet för "Övriga kommentarer" ovan.
Bifoga bild nr 4 alt. bild nr 6 enligt nedan, beroende på om du har en invändig eller utvändig installation. Bild nr 4 visar helhetsbild på utvändig installation, från där ventilationen kommer ut och hela vägen upp till vindhuven. Bild nr 6 visar bild på vindhuven vid invändig installation av ventilationsrör.
Bilder krävs för garantibedömning
Inköpsdatum, bild på kvittot samt installationsbilderna övan krävs för garantibedöming. Jag godkänner att ärendet behandlas utanför garanti om jag inte har bifogat bilderna enligt instruktioner.
Rengöring av toalett
Jag har tömt asklådan och rengjort toaletten. Vid leverans av en ej rengjort toalett debiteras rengörningsavgift på 1000 SEK.
Leverans
Vi står inte för frakten till service, välj passande alternativ


Garanti

Inlämningsgaranti tillämpas i enlighet med garantiavtalet. Läs garantivillkor på https://www.separett.com/sv-se/information/garanti/.

Efter att du klickat på "Skicka" får du upp ett meddelande om att din felanmälan är skickad och att du kommer att bli kontaktad av oss.

För garantibedömning och för att vi ska kunna bedöma ditt ärende korrekt är det viktigt att du bifogar alla bilder som efterfrågas enligt bilder nr 1-7 nedan.

Ex. på bilder som behövs för att kunna bedöma ärendet

 

Bilder inluft
1.   2. 

 Bilder frånluft
3.      4.     5.      6.   

 

Helhetsbild                                                                                                                    
7. 

 

Toalettens serienr

8.dataskylt med serinummer