Garanti - Felanmälan

Garanti - Felanmälning

Har du andra problem med din förbränningstoalett under garanti? Läs alltid genom felsökning för din produkt innan du fyller i felanmälan eftersom dom flesta felen kan man åtgärda själv.

Gör felsökning för Flame 8000 (1174-01)

Gör felsökning för Flame 8000 (1174-02)

Gör felsökning för Cindi® family

Gör felsökning för Cindi® Basic

Om du själv inte kan avhjälpa felet och det fortfarande finns garanti kvar på toaletten, gör du en felanmälan. 

Fyll i enkäten noga och säkerställ att du bifogar alla efterfrågade bilder och dokument. Information som krävs när man skapar en felanmälan är följande:

  • Produkt
  • Kvitto
  • Utförlig fel beskrivning,

För Förbränningstoaletterna behövs även:

  • Produktens serienummer
  • Bilder på installationen (Pga installationen är kritisk för toalettens funktion)

Anledningen till att vi behöver all denna informationen är för att kunna göra en korrekt bedömning av ärendet och återkoppla med bra åtgärder så att problemet inte uppstår igen. 

  

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer under Dataskyddspolicy här på vår hemsida.