Separett stödjer Nattvandrarna

Vi stödjer Nattvandrarnas viktiga arbete för stöd och social trygghet bland samhällets unga

Nattvandrarna

Även detta år stödjer vi på Separett Nattvandrarna i deras arbete mot en tryggare vardag.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk - Nattvandrarna