Frågor & svar 💭

Hej, hur kan vi hjälpa dig? 

Under avsnittet Hjälp hittar du svar på frågor gällande beställningar och returer. På våra produktsidor hittar du information gällande våra produkter. Där finns installations och användarmanualer och filmer som kan hjälpa dig. Du hittar även information på våra service- och underhållssidor 

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Psst… testa att använda sökfältet nedan eller filtrera efter kategori. 

Hittar du inte det du söker på denna sida så är du varmt välkommen att Kontakta oss 😊 

Urinseparerande toaletter

Hur ofta måste man tömma en urinseparerande toalett?

Är man fyra personer som använder toaletten kontinuerligt räcker en latrinbehållare 3-6 veckor beroende på hur mycket papper som används. Normalt i fritidshus räcker 2-3 behållare under en säsong. En pedalhink för kisspapper gör att behållaren varar längre.

Tack vare att urinen samlas upp och hanteras separat blir volymen i latrinbehållare både lättare och enklare att hantera

Kan man koppla samman ventilationen från Villa 9000 med avluftningen för avloppet?

Vi rekommenderar inte detta då ditt avluftningsrör bara ska avlufta ditt avlopp. Om man kopplar på ventilationsröret från Villa 9000 så får man helt plötsligt ett tryckande system som kan trycka baklänges i ditt avluftningsrör med större och negativa konsekvenser i ditt hus som följd. Exempelvis lukt från avlopp.

Måste man ha tillstånd från miljökontoret för installation av urinseparerande toalett?

Ja, alla kommuner har specifika blanketter så gå in på din kommuns hemsida så hittar du blanketten att fylla i för att begära tillstånd

Får man koppla urinen till BDT-avloppet? (Bad, Disk och Tvätt)

Bestämmelserna varierar mellan olika kommuner. Kontakta ditt miljökontor för besked.

Är det krav på vattentryck för att använda Separett Ejektortank?

Ja. För att Ejektortanken ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till ett högre vattentryck klarar man större höjdskillnader. 

Hur svårt är det att installera en urinseparerande toalettlösning på egen hand?

Allt är givetvis relativt och beror på hur van hemmafixare du är. Toaletterna behöver utöver el, två hål i väggen. Ett för urinavloppet som ska ledas till en uppsamlingsbehållare, typ Ejektortanken, eller till alternativ lösning. Ett för ventilationskanalen från toaletten som antingen dras ut genom vägg eller genom tak, vi förordar det förstnämnda. Toalettlösningen ska även fästas, antingen i väggen med väggfäste (medföljer vissa toalettmodeller) eller i golvet genom limning eller genom att skruva fast den. Installationsfilmer och installationsmanualer hittar du på respektive produktsida.

Kan man dra ventilationskanalen i en skorstenspipa?

Nej, vi avråder från det. Fukt från toalettutrymmet kan förstöra murfogarna och om man drar ett plaströr inne i en skorsten som används så kommer plasten att smälta när eventuell eldstad används. Vi rekommenderar även att ventilationskanalen ska vara lättåtkomlig i fall löv eller annat material kommit ner i ventilationsröret.

Behöver man installera en friskluftsventil i utrymmet där en Villa står?

Nej du det behöver man inte. Villa 9000 behöver som regel inte en extra tilluftsventil utan klarar sig bra på rummets ordinarie friskluftstillförsel (fönsterventiler, dörrspringor etc.). Tänk på att inte ha någon separat väggmonterad fläkt (typ PAX-fläkt) i samma utrymme som toaletten är installerad i.

Vilket är bäst? Att gå upp genom taket eller genom väggen med ventilationsröret?

Det är alltid enklast att gå ut genom en vägg. Takgenomföringar är besvärliga att montera och få tätt. För att undvika doft i områden som frekvent används bör inte utluften hamna i närheten av entré, uteplatsen eller ett friskluftsintag.Tänk också på att silikona alla skarvar inomhus för att undvika att doft sipprar ut längs vägen.

Behöver ventilationsröret isoleras?

Separett Villa 9000-serien har kondensuppsamlare i ventilationsstosen som leder eventuell kondens och regnvatten till det inbyggda urinavloppet och således ut tillsammans med urinen. Weekend 7010 saknar kondensuppsamlare och vi rekommenderar således att ett litet hål borras i botten av anslutande ventilationskanal samt ett uppsamlingskärl under detta hål.

Kan man förlänga ventilationsröret för en Villa 9010 med 12 V fläkt?

Det går bra att förlänga med ventilationsrören, förslagsvis med vår artikel 1020-03 som består av 2 st 1 m rör Ø75 mm 2 st raka skarvrör samt väggfästen.

Det du behöver tänka på när du har en Villa 9010 med 12 V fläkt är att vi rekommenderar att man använder max 2 st 90° böjar och 4 m ventilationsrör.

Behövs extra ventilationsfläkt om man har dusch i toalettrummet?

Nej! All ventilation från bad-/toalettrummet ska gå ut via toalettfläkten som snurrar kontinuerligt. Väggmonterade fläktar i samma utrymme som toalettlösningen riskerar att skapa undertryck i utrymmet och hindrar toaletten från att vädra ut den lilla odör som bildas från det torra avfallet.

Vart leder man urinen från sin urinseparerande toalett?

Man har tre valmöjligheter för urinavloppet; 1) koppla till handfatets eller duschens avlopp 2) led till infiltration eller 3) tank exempelvis Separett Ejektortank. Vilken lösning som är lämplig och tillåten upplyser kommunens miljökontor om.

Vilket fall ska urinavloppet ha?

Det viktiga är att det är fall hela vägen. Ju större fall desto mindre risk för avlagringar och frysning.

Hur lång kan urinavloppet från toaletten till Ejektortanken vara?

Vi rekommenderar ett urinavlopp om max 20 meter. Tänk på att avloppet har tillräcklig lutning så att du får ett bra självfall. Ungefär 1 centimeter per meter brukar vara en bra vägledning. 

 

Finns det längre urinavlopp än den 2-metersbit på webbshopen?

Nej - urinavloppet levereras i 2-metersbitar. Behöver du dra ett längre urinavlopp än så rekommenderar vi att du istället väljer ett hårt PVC-rör. Detta för att säkerställa ett bra självfall från toalett till urinhanteringen. 

Hur lång kan urinavloppet från toaletten till Ejektortanken vara?

Vi rekommenderar ett urinavlopp om max 20 meter. Tänk på att avloppet har tillräcklig lutning så att du får ett bra självfall. Ungefär 1 centimeter per meter brukar vara en bra vägledning. 

 

Kan man ha längre urinslang än den som medföljer?

Ja, men rör är att föredra. Med slang är det svårt att få fall hela vägen. Inomhus rekommenderar vi avloppsrör Ø32 eller 40 mm och utomhus Ø50 eller 75 mm.

Urinslangen behöver bytas. Vilken passar?
 • Behöver du ny urinslang till din urinseparerande toalett så passar urinslang med art.nr 11131-01, rek. pris 299 kr.
 • Behöver du ny urinslang till till ditt urinseparerande torrdass är det istället urinslang med art.nr 10218-01,  pris 299 kr

Dessa finns att beställa via våra webbshop eller via en av våra återförsäljare. (Följ länkar nedan)

Urinslang 11131-01

Urinslang 10218-01

Hitta återförsäljare

Måste man montera vattenlås på urinavloppet?

Normalt inte. Den lilla doft som eventuellt kommer in via urinavloppet går ut med ventilationen med hjälp av fläkten. Vattenlåset monteras endast om det doftar i toalettutrymmet eller om utluften doftar avlopp och så att det stör.

Hur gör man en enkel infiltration?

Ett förslag är en grop med måtten ca 50 x 50 x 50 cm, som fylls med grova stenar. Lägg en plastfilm över stenarna och täck med jord, detta för att inte jorden ska täppa till infiltrationen. Urinavloppet kan ledas igenom eller under plastfilmen. Fråga alltid ditt miljökontor om råd och tillstånd.

Fungerar den urinseparerande toaletten i kallt utrymme?

Ja. Separett-toaletterna är inte beroende av rumstemperatur eftersom kompostering inte sker i toaletten.

Fungerar urinseparering för ALLA, små barn, kvinnor och män?

Ja. En urinseparerande Barnsits finns att köpa som tillbehör. Barnsitsen passar även TorrdassRescue Camping och de flesta urinseparerande toaletter. Vår erfarenhet är dessutom att familjens egna barn snabbt lär sig hur man ska sitta.

Urinskålen är utprovad och testad på både äldre och yngre kvinnor för att urinen skall hamna rätt. Med Separett Villa medföljer dessutom en löstagbar förlängning för urinskålen. Män bör alltid sitta ned och kissa på Separetts urinseparerande toaletter.

Ska man ha säck i latrinbehållaren i den urinseparerande toaletten?

Ja. Alla toaletter levereras med säckar, den underlättar rengöringen av behållaren.

Kan man använda komposterbara säckar i en urinseparerande toalett?

Ja, vi rekommenderar Separett Biosäck som är speciellt utformad för att tåla förhållandena både i toaletten och under förvaringstiden, därefter bryts den långsamt ned i marken eller i komposten.

Ska man slänga toalettpapper i latrinbehållaren i den urinseparerande toaletten?

Ja, toalettpapper hjälper till att hålla det torrt och fördelat i behållaren under användning och underlättar hanteringen efter förvaringstiden. Detta gäller vanligt toalettpapper som du köper i affären.

Ska man tillsätta någonting i sin urinseparerande toalett?

I behållaren skall det bara torka och sjunka ihop. Använd aldrig bark eller strö de kan innehålla fluglarver vilket riskerar att leda till flugproblem. Vi rekommenderar att lägga Separett Absorb i säcken inuti behållaren, vilken hjälper till att hålla innehållet torrt och därmed luktfritt.

Vad gör jag när latrinbehållaren är full i min urinseparerande toalett?

Placera locket på behållaren. Vinkla behållaren mot dig och använd glidytorna för att smidigt kunna ta ur behållaren ur toaletten. Ställ den på lämplig plats utomhus. Täck innehållet i behållaren med några spadtag jord. Låt behållaren stå med locket på glänt i 12 månader.

Hur är det möjligt att behållaren inte måste tömmas oftare?

Urinen, som står för cirka 85 % av avfallet, separeras bort direkt vilket gör medför att kapaciteten ökar och tömningsbehovet minskar. Toaletten klarar av hög belastning eftersom det är lätt att byta behållare vid behov. Se respektive toalettlösning för att se hur många latrinbehållare som följer med. Vid normal användning i ett hushåll om 4 personer behöver latrinbehållaren bytas/tömmas var 4:e – 6:e vecka.

Hur gör jag på vintern när jag låter urinen gå till Separett Ejektortank sommartid?

Det bästa är att tömma Separett Ejektortank innan vintern eftersom urin fryser vid -5˚C och kan orsaka att ejektorröret spricker. Tillse så att ejektorröret i locket är tömt från vätska, att det står kvar lite vätska i botten av behållaren gör inget. Om du använder toaletten vintertid samla upp urinen i lämpliga behållare och spara den för gödsling till våren, alternativt led urinen till gråvattnet/avloppet eller till en infiltration. Kommunens miljökontor vägleder om godkända alternativ.

Fryser urinavloppet på vintern?

Normalt inte. Urin fryser vid ca -5º C. Se till att urinavloppet har fall hela vägen och använd helst Ø50 mm rör utomhus om toaletten ska användas vintertid. Isolera gärna de delar som går utomhus. Häll gärna lite T-sprit i urinskålen när stugan lämnas.

Kan man minska risken för avlagringar/stopp i urinavloppet?

Ja. Vi rekommenderar att skölja med en liten mugg vatten efter varje användning. Som tillbehör finns Separett Avloppsrens en biologisk tablett som läggs i urinskålen. Tabletten bryts ned och enzymerna förebygger problem med urinavlagringar i avloppsröret. Har du ändå råkat ut för stopp i urinavloppet, använd propplösare.

Ska fläkten gå hela tiden?

Ja. Det håller huset torrt och förlänger fläktens livslängd. Måste fläkten stängas av, så lägg på locket och ta ut latrinbehållaren ur toaletten. Annars är det risk för att det börjar lukta illa och flugor kommer in och lägger ägg. Ni kan även tömma behållaren och sätta i en ny påse, då minimeras risken för lukt och den är klar att användas när ni kommer tillbaka till stugan/huset.

Kan man använda toaletten utan att köra fläkten?

Vi rekommenderar inte att köra toaletten utan fläkt. Utan fläkt är risken stor för att det börjar lukta illa och flugor kommer in och lägger ägg. Genom att fläkten är igång håller det borta lukt och utrymmet hålls torrt.

Hur mycket luft drar fläkten?

Det finns inget enkelt svar eftersom luftflödet helt och hållet beror på hur mycket luft som kommer in i toalettrummet, hur långt ventilationsröret är och hur många böjar det har.

Luktar det från Ejektortanken?

Nej. Urinlukten dras in genom slangen till toaletten och när den sedan blåses ut med toalettens ventilation är den så blandad med rumsluft att man knappt känner något utomhus.

Luktar det från markinfiltration?

Normalt inte. Spridningen sker under jord. Under varma dagar och om ett vattenlås inte är monterat och toalettens fläktgaller inte är rengjort kan det i särskilda fall uppstå viss doft. Spola då igenom urinavloppet med ett par liter vatten, rengör fläktgallret och montera eventuellt ett vattenlås för att åtgärda detta.

Luktar spridning av urin?

Det beror på hur mycket urinen är utspädd. Används vår Ejektortank, som automatiskt blandar 1 liter urin med 8 liter vatten, doft kan upplevas en stund efter avvattningen men det försvinner snabbt. Om man spolar med ytterligare vatten, sprider det på kvällen eller när det regnar försvinner lukten snabbare.

Luktar det utomhus?

Eftersom urin och fekalier inte blandas uppstår det aldrig latrinlukt från en Separett toalett. En viss doft kan dock kännas utomhus när toaletten används och en kort stund efteråt. Om ventilationen kan ledas ut på husets baksida räcker det normalt att bara gå igenom väggen. Leds den ut mot uteplats eller framsidan bör den dras ut högre upp eller genom tak.

Luktar det inomhus?

Nej. Fläkten går kontinuerligt och det kommer aldrig ut dofter i rummet. Se till att ventilationsrören tätas med silikon vid installation. Det lättåtkomliga fläktfiltret inuti toaletten ska rengöras regelbundet, liksom insektsnätet vid ventilationsrörets ände.

Jag har problem med lukt i toalettutrymmet, vad är fel?

Normalt så uppstår det ingen lukt inomhus när du har en urinseparerande toalettlösning från oss installerad. Förutsatt att den har strömförsörjning och fläkten fungerar som den ska. Uppstår det lukt så ber vi er att kontrollera följande:

 1. Rengör/kontrollera fläktgallret – det sitter framför fläkten på toalettens insida. Rengör gallret genom att torka/spola av det.
 2. Kontrollera att urinavloppet inte är igensatt genom att hälla en liter vatten i urinskålen och låt det rinna igenom toaletten.
 3. Kontrollera att fläktgallret/vindhuven på ventilationsutloppet inte är igensatt. Är toaletten korrekt installerad ska det även finnas ett insektsnät på/under gallret/vindhuven. Kontrollera att detta inte är igensatt och rengör genom att torka/skölja av det.
 4. Kontrollera att alla skarvar på ventilationskanalen inne i utrymmet är ordentligt silikonade och att fläkten fungerar som den ska.
Hur är det med flugor i toaletten?

Flugproblem är mycket ovanligt i våra toalettlösningar. De kan dock komma in om man reser bort någon vecka från fritidshuset och stänger av fläkten utan att lyfta ut behållaren. Fläkten skall alltså normalt alltid vara igång. Kommer det ändå in flugor skall man byta eller tömma behållaren, göra ren den ordentligt och spraya flugmedel i både toalettstol och behållare några gånger under en vecka för att få bort alla eventuellt kvarvarande larver. Stäng av fläkten under tiden medlet verkar.

Tillsätt aldrig bark eller strö eftersom det kan innehålla fluglarver!

Urinen rinner undan jätte sakta, är det något fel?

Normalt rinner urinen undan i god fart. Har du problem med avrinningen kan du kontrollera följande.

 1. Har urinavloppet utanför toaletten tillräcklig lutning? Vi rekommenderar ett fall om 1 cm per meter urinavlopp.
 2. Kontrollera att eventuell uppsamlingsbehållare eller infiltrationsbädd inte är full.
 3. Med tiden finns det risk för att urinavloppet beläggs invändigt av salter och mineraler. I Separetts Rengöringssats för urinseparerande toaletter medföljer en propplösare som är idealisk för att lösa dessa beläggningar. Följ anvisningar på förpackningen!
 4. I värsta fall behöver du byta urinavlopp för att avhjälpa felet. På vår reservdelswebbshop kan du enkelt beställa båda invändigt urinrör och extern urinavloppsslang.
Vilket toapapper skall man använda i den urinseparerande toaletten?

Använd vanligt toapapper.

Hur gör jag en felanmälan?

Om du har problem och behöver hjälp med en produkt gör du en felanmälan genom att fylla i detta formulär: Felanmälan

Det är av yttersta vikt att formuläret fylls i så utförligt som möjligt för att du ska kunna få rätt hjälp. När formuläret är ifyllt klickar du på ”Skicka” och sedan kommer du att bli kontaktad av oss för vidare åtgärder.

Insynsskydd till ca 10 år gammal Villa fungerar ej som det ska?

Om insynsskyddet inte fungerar som det ska av olika anledningar beror det troligtvis på slitage.
Har du en äldre modell av Villa-modellen rekommenderar vi att köpa vårat servicepaket luck- och rotmekanism som finns att köpa i vår webbshop här.

Finns gummihättan som sitter på tryckknappen under sitsen som reservdel?

Vi har sedan ett antal år tillbaka ändrat konstruktionen på tryckknappen till en helgjuten blå tryckknapp.

Har du varianten med gummihättan finns den inte kvar utan ersätts av den nya tryckknappen som har artikel nummer 10691-02.

Det går att beställa tryckknappen via vår webshop eller via en av våra återförsäljare.

Passar fläkten för Classic 3000 till en Husqvarna toalett?

Har du en Husqvarnatoalett med en fläkt med typ nr 300 38 14-1. Kan du köpa fläkten med artikel nr 3032118-10 och som finns att beställa i vår webshop här.

 

Kan man byta fläkten på en Villa 9000 till 12V?

Det går bra att konventera en Separett 9000 (230V fläkt) till en Villa 9010 (12V fläkt) genom att köpa ett konventeringspaket med artikel nr 1167-02.

Det går att beställa via vår webshop eller om ni föredrar att köpa den via en av våra återförsäljare.

 

Skulle ni vid ett senare tillfälle vilja koppla den till ett eluttag kan det vara bra att veta att en batterieliminator ingår som ni då kan använda om ni föredrar ström istället för batteri eller solcell.

Finns fläkt till Septum 5200 att få tag i?

Fläkten som passar SEPTUM modell 5200 har artikel nr 3032512-02 och hittas i vår webbshop under Weekend 5000

http://webshop.separett.se/sv/Produkter/Urinseparerande_toalettlosningar/Reservdelar/Weekend_5000

El-/förbränningstoaletter

Hur gör man när man stänger stugan för vintern eller stänger av toaletten en längre tid?

Ska du resa bort en längre tid eller stänga ditt fritidshus för vintern bör du tänka på att rengöra din toalett noga och koppla från den från frånluftskanalen, och även täppa igen frånluftskanalen så att inte kall och fuktig luft kan komma in i utrymmet där toaletten står. Kommer fukt in i toaletten kan bl.a. de elektriska komponenterna skadas. Läs mer om vår rekommendation inför en långtidsförvaring här: Långtidsförvaring

Kan förbränningstoaletterna stå intill dusch/badkar?

I det gröna fältet är det inga problem att placera våra förbränningstoaletter. De är även testade för det blå fältet, men vi rekommenderar inte att ha toaletten placerad i det blå fältet då el kommer så nära vatten.

Vi rekommenderar att följa riktlinjerna för vår certifiering dvs. Direktiven från Svensk Elstandard är att om duschen saknar duschkar gäller ett avstånd på 120 cm från duschhuvudet som avgränsning.

Byggahus.se

Toaletten ska också helst vara 10 cm ovanför golvet, eller ha en fast vägg mellan sig och duschen där det inte rinner ut på golvet eller stänker på produkten från duschmunstycket.

Gå gärna in på länk https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum som är väldigt bra och förklarar Regler för elinstallationer i badrum.

Hur stor lutning kan man acceptera när man installerar en förbränningstoalett?

Vår rekommendation är att toaletten ska stå placerat plant. Blir vinkeln för stor kan toaletten bli instabil och anslutningen till ventilationsröret kan bli svår att få till så att det tätar ordentligt.

 

Vi har inte satt någon gräns för vilken lutning det kan vara om den inte kan stå helt plant, utan man får själv avgöra om toaletten står stabilt och hur bra anslutningen mot röret blir.

Blir det för stor skillnad bör ni lägga något under för att stabilisera.

Vi ska byta från urinseparerande toalett till förbränningstoalett. Kan man använda samma ventilationsrör?

Man bör kolla upp vilken dimension de befintliga ventilationsrören har.
En förbränningstoalett kräver ventilationsrör med en rördimension på  Ø110 mm.  En urinseparerande toalett kräver endast en dimension på Ø75 mm.

Förbränningstoaletten kräver också att en friskluftsventil är placerad på en yttervägg i utrymmet där toaletten ska installeras.

Det är av ytterska vikt att förbränningstoaletten installeras korrekt.

Man kan installera förbränningstoaletten på tre olika sätt. Se de olika sätten i installationsmanualen för resp. toalett.

Installera Cindi family

Installera Cindi Basic 

 

 

Är det svårt att installera en förbränningstoalett på egen hand?

Allt är relativt beroende på kunskap och erfarenhet.

Det är dock mycket viktigt att installationen görs på ett korrekt sätt för att säkerställa att toalettlösningen fungerar som den ska.

- Förbränningstoaletten behöver kunna anslutas till elnätet via en stickpropp.

- Du behöver göra hål i väggen för adekvat lufttillförsel

- Du behöver även göra hål i väggen för att leda ut frånluftskanalen (skorstenen) och leda denna längs ytterväggen en bit över tak.

Se respektive toalett för uppdaterad installationsanvisning!

 

Vi måste verkligen betona hur viktig installationen är för toalettens funktionalitet. Om installationen inte är korrekt gäller inte garanti.

Måste ventilationsröret vara 110 mm i diameter hela vägen?

Ja. Ventilationsrören måste ha en dim. på 110 mm hela vägen.

Detta är en förutsättning för att toaletten ska fungera som den ska och för att garantin ska gälla.

OBS! För att garantin ska gälla måste också våran vindhuv och 90° långböj vara installerade. (Dessa medföljer toaletten)

Följer allt som behövs för att installera förbränningstoaletten med i paketet?

Nej, du behöver komplettera med rör till frånluftskanalen (skorstenen) samt luftventil för inkommande luft. Vår ventilationssats innehåller allt du behöver för korrekt installation av förbränningstoaletten. Se till att noga följa den medföljande installationsanvisningen. Du hittar även dessa på respektive förbränningstoalett på våra produktsidor

Vilken effekt går fläkten på när CINDI Basic är i standby-läge?

Effekten är 4,3 W vilket motsvarar 38kwh/år

Hur ofta behöver man tömma askpottan?

Våra förbränningstoaletter påminner när det är dags att tömma askpottan. Är man fler än 6 personer som använder toaletten under en period rekommenderar vi manuell kontroll av mängden avfall i askpottan med jämna mellanrum.

Hur hanterar jag askan från en förbränningstoalett?

Askan kan du sprida i rabatten eller läggas i hushållsavfallet. Askan är lukt- och bakteriefri.

Kontrollera att askan har svalnat innan du gör dig av med den!

Hur arbetar en förbränningstoalett?

Med hjälp av en värmeslinga (element) värms den välisolerade förbränningsugnen upp till ungefär 550°C. I samband med detta förångas urinen och fekalierna och toalettpappret glöder bort.

Hur många besök klarar förbränningstoaletten efter varandra?

Både Flame 8000 och CINDI family är framtagna för att hantera toalettavfallet från ett  hushåll med upp till 6 personer. Toaletten används när behov finns, utan krav på ”väntetid”. Är man fler än 6 personer under en kortare tid rekommenderar vi att askpottan töms och att man har koll på mängden i den. En urintoalett (Pee 1000/1010) är ett utmärkt komplement till förbränningstoaletten och höjer dess kapacitet avsevärt genom att urinen hanteras separat.

Kan man använda en förbränningstoalett samtidigt som den förbränner?

Det är inga problem. Var noga med att genomföra samtliga moment även om förbränningsprocessen redan är i gång.

 1. Lägg påse på plats i uppsamlingsskålen
 2. Tryck ned spolstången och säkerställ att påse med toalettavfall glider ned i förbränningsugnen.
 3. Starta ett förbränningsprogram.

Flame 8000 och CINDI family är framtagna för att klara toalettavfallet från ett hushåll med upp till 6 personer. Toaletten används när den behöver användas utan krav på ”väntetid” eller dylikt.

Vad får man slänga i förbränningstoaletten?

Precis som i ett vanligt WC får du lägga kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat skräp såsom sanitetsartiklar kan skada komponenter i toaletten.

Hur många personer kan använda era förbränningstoaletter?

Både CINDI family och FLame 8000 är framtagna för i första hand familjen fritidshus. De har kapacitet att hantera toalettavfallet från upp till 6 personer i hushållet.

Hur hög är ljudnivån på fläkten för en förbränningstoalett under förbränning?

Under pågående förbränning ligger ljudnivån på ca 55dB(A)

Var kan jag köpa påsar till förbränningstoaletten?

Hitta din närmsta återförsäljare här
Du kan även köpa alla våra produkter online på Bygghemma.seK-rauta.se och Bauhaus.se

Kan jag enbart använda era förbränningspåsar?

Våra påsar är framtagna och anpassade till våra förbränningstoaletter. För att garantera funktion och kvalitet rekommenderar vi att enbart våra påsar används.

Behöver jag starta ett förbränningsprogram efter varje besök?

Ja! Det är väldigt viktigt att ett förbränningsprogram startas efter varje besök, även om man enbart har kissat. Förbränningsprogram ska även startas om toaletten redan förbränner.

Hur mycket energi förbrukar förbränningstoaletten?

Flame 8000 & CINDI family förbrukar mellan 0.4-1.8 kWh/besök, vilket i kronor motsvarar 0,40SEK – 1,70SEK/besök med ett beräknat el-pris om 1SEK/kWh. CINDI Basic förbrukar mellan 0.6-2.4 Kwh/besök.

Varför måste man koppla bort toaletten från frånluftsröret och täppa igen det när man stänger av toaletten?

Den kalla luften i frånluftsröret är tyngre än den varma vilket gör att den rasar nedåt, fläktens syfte är trycka tillbaka kallraset.
Stänger man då av toaletten kommer allt kallras in i toaletten och då finns risk för fukt vilket kan skada de elektriska komponenterna.
Därför rekommenderar vi att man alltid kopplar loss toaletten från frånluftsröret när inte strömmen är på och fläktfunktionen inte är igång.

Är det ok att stänga av strömmen när man lämnar stugan?

OM strömmen stängs av till stugan måste toaletten frikopplas från frånluftsröret och frånluftsröret måste då täppas igen för att inte det inte ska bli kallras och fukt kommer in i utrummet där toaletten står.
Om frånliuftsröret inte täpps igen kan fukten annars tränga in i tolatten och skada de elektriska komponenterna.

Varför luktar det illa utomhus när toaletten är i förbränningsfas?

Katalysatorn som sitter i toaletten filtrerar bort mestadels dålig lukt och luften som går ut luktar endast ”varmt” eller ”bränt trä”.
Luktar det illa från luften som går ut är det troligen katalysatorn som är igensatt och är då i behov av en rengöring, vilket görs av en servicetekniker.

Hur lång tid tar förbränningsfasen?

Förbränningstiden består av tre faser. Uppvärmningstid – Förbränningstid – Kyltid

Vad händer om det blir strömavbrott när en förbränning är igång?

Fläkten och displayen går på det inbyggda batteriet i förbränningstoaletten.
Det innebär att om det blir ett strömavbrott kommer fläkten att fortsätta att snurra och säkerställa att toaletten går ned i temperatur.

Blir skorstensröret varmt?

En normal ventilationstemperatur i frånluftsröret är mellan 30-40 grader.

Skulle frånluften uppnå 65 grader i mer än 40 sekunder kommer toaletten att stängas av och ett felmeddelande visas i panelen på toaletten.

Vad skiljer sig mellan Flame 8000, CINDI® Basic och CINDI® family?

 

Egenskap

Flame 8000

Cindi® Basic

Cindi® Family

Koniskt element för optimal förbränning - 1800 W

✔️

✔️

✔️

Komfortventilation – Fläkten går på 8% hela tiden

✔️

✔️

✔️

Askpotta av syrafast stål - 3,3 liter

✔️

✔️

✔️

Möjlighet för uppdatering av mjukvaran själv

 

 

✔️

Senaste programvara tillgänglig gratis

 

 

✔️

Möjlighet för anpassning av förbränningstid

✔️

 

 ✔️

Separata tryckknappar för menyn

 

 

✔️

Komfortavstigning av element när toaletten används

 

 

✔️

Kapacitet

Familj med 6

Familj med 6

Familj med 6

Sits av hårdplast

 

 ✔️

✔️

Sits av mjukplast

✔️

 

 

Har ni någon energimärkning på era el-/förbränningstoaletter?

Vi har ingen energimärkning. De produkter/produktkategorier som enligt lag måste energimärkas regleras av EU. Det finns i nuläget inget krav för energimärkning av förbränningstoaletter.

Vad man gör när man får meddelandet tid för service elementet 1000 timmar?

För att din förbränningstoalett ska fungera optimalt är det viktigt att du lämnar in den på service med jämna mellanrum.

Vi rekommenderar service för permanentboende 1 gång/år och för fritidsboende 1 gång/2 år.

Hitta närmaste serviceställe

Har du en Flame 8000 gör du följande för att få bort meddelandet om ”Service Time”:

 • Stäng av toaletten på båda strömbrytarna
 • Håll inne fläktknappen samtidigt som du slår på strömbrytarna igen
 • När toaletten är på igen släpper du fläktknappen
 • Bläddra i menyn genom att trycka på fläktknappen tills ”ELEM.TIM” visas
 • Tryck in knappen med symbol för urin tills ett pip hörs.
 • Nu ska ”ELEM.TIM” visa siffran 0
 • Stäng av och slå på toaletten på båda strömbrytarna igen.
  Nu är meddelandet om service nollställt
Var lämnar jag in min toalett på service?

Du lämnar in toaletten för service hos en Separett-auktoriserad servicepartner.

Här hittar du ditt närmaste serviceställe

Hur gör jag en felanmälan?

Om du har problem och behöver hjälp med din förbränningstoalett gör du en felanmälan genom att fylla i detta formulär: Felanmälan förbränningstoalett
Det är av yttersta vikt att formuläret fylls i så utförligt som möjligt för att du ska kunna få rätt hjälp. När formuläret är ifyllt klickar du på ”Skicka” och sedan kommer du att bli kontaktad av oss för vidare åtgärder.

TIPS! Det finns också en lista över olika felmeddelanden och tips på hur du eventuellt kan åtgärda dessa. Denna lista hittar du här: Felmeddelanden

Vad kostar det att genomföra en service på era förbränningstoaletter?

En basservice kostar från 2.200 SEK och tar mellan 2-3 timmar att genomföra. Vad som ingår i en service hittar du här.

Att serva toaletten med jämna mellanrum (varje till vartannat år) säkerställer att toaletten fungerar som den ska när den behövs och förlänger livslängden.

Min toalett vippar framåt när jag sätter mig. Vad beror detta på?

Om din toalett vippar framåt kan det bero på att frånluftsventilationen ej är ordentligt förankrad i väggen och att stosen bak på toaletten ej är intryckt hela vägen in i frånluftsröret.

Det sitter 2 st o-ringar på stosen, 1 st 3 mm och 1 st 5 mm. Om stosen ej går att trycka in hela vägen in i frånluftsröret kan det bero på att den grövre o-ringen tar emot. Tryck då in denna O-ring ända in mot toalettens bakstycke och tryck sedan in stosen hela vägen så att det blir tätt.

Vid vilken temperatur och varför löses överhettningsskyddet ut?

Om luften i utrymmet inuti toaletten (utanför brännkammaren) blir 90°C löser överhettningsskyddet ut.

Att överhettningsskyddet löser ut beror oftast på att ex. påsen inte spolats ner ordentligt och har kommit i kläm, att det är stopp i frånluftsröret, att toaletten är felaktigt installerad så att luften inte orkar ta sig ut ordentligt eller om något hängt upp sig i spolmekanismen.

Även om toaletten är helt avsvalnad åker återställningsknappen för överhettningsskyddet ut igen så fort jag tryckt in den?

Om överhettning skyddet löser ut igen när du har tryckt tillbaka det och toaletten är avsvalnad kan det vara fel på överhettning skyddet.

Då rekommenderar vi att du gör en felanmälan på vår hemsida och fliken Service. Felanmälan

Är toaletten varm ska man vänta tills den svalnat och därefter trycka in överhettningsskyddet igen.

Behöver en förbränningstoalett något underhåll?

Ja, en förbränningstoalett behöver precis som andra tekniska apparater skötas om för att fungera bra över tid. I bruksanvisningen på respektive produktsida hittar du specifika moment för respektive förbränningstoalett men generellt kan man säga att två saker behöver göras med jämna mellanrum. Toaletterna påminner när det är dags för respektive moment.

För att förlänga livstiden och säkerställa funktion rekommenderar vi även att en service utförs med jämna mellanrum (varje till vartannat år beroende på belastning). Du kan läsa mer om service under servicemenyn.

Rumstemp i dispalyen visar högre temp än vad det faktiskt är i rummet?

Rumstemperaturen som visas i panelen avser inte temperaturen i toalettutrymme utan är temperaturen på styrkortet i toaletten.

Hur långt ska man trycka in återställningsknappen för överhettningsskyddet?

När man trycker in överhettning skyddet ska man höra ett klickljud och i intryckt läge ser man ca 1 mm av den vita piggen.

I utlöst läge ser man 2-3 mm av den vita piggen.

Övriga produkter

Vad behöver jag tänka på inför vinterförvaring av Pee 1000 (med ström och vattenspolning)?

När urintoaletten inte används under vinterhalvåret måste hela systemet vara helt tomt från vätska. Annars finns det risk att magnetventilen fryser sönder.

Gör enligt följande följande:
Koppla ifrån vattnet. Tryck på spolknappen tills det inte kommer mer vatten. Håll sedan ner spolknappen och blås med tryckluft i magnetventilen för att vara säker på att systemet är tomt ifrån vatten.

Vad gör jag om ventilen i Pee 1000 har frusit sönder?

Om ventilen frusit sönder finns den att köpa i vår webbshop

Servicepaket magnetventil Pee

Går det att skarva tömningsslangen från Ejektortanken?

Ja, den 10 meter långa tömningsslangen kan förlängas till max 20 meter, och då endast med ¾” slang. Ta bort gummihandtaget med det gula spridningsmunstycket innan du skarvar, det blir lättare att ta bort handtaget från slangen om de värms upp först t.ex. med varmvatten eller en varmluftspistol. Skarva med ett rör och 2 slangklämmor, använd inte koppling eftersom den stryper för mycket. Förslagsvis kan du kapa av ca 5 cm av spridningsmunstycket och använda som skarv.

Är alla latrinsäckar från Separett komposterbara?

Nej alla latrinsäckar från oss är inte komposterbara. Det är bara dom gröna latrinsäckarna (Biosäcken) som är komposterbara, artikel nr 1127-02

Kan man använda Pee vintertid?

För att undvika ispropp under vinterbruk isolera urinavloppsslangen och/eller öka rördiametern till Ø50-75mm. Komplettera ev. med värmeslinga.

I övrigt går det bra att hålla isen borta med en skvätt T-röd.

Hur minskar jag risken för att ventilen i Pee 1000 fryser sönder?

För att undvika att ventilen inte fryser sönder under vintern rekommenderar vi att du kopplar bort vattenanslutningen från Pee vintertid och ”blåser” in i anslutningen på toalettens baksida.

På så sätt säkerställer du att ventilen töms på vatten.

Hur lång tid tar det att bränna en säck med latrinavfall i Burn?

Det tar ca 1 timme för en säck med latrinavfall att brännas upp i Burn.

Roslagskomposten är för stor för oss. Kan man använda vilket kärl som helst som latrinkompost?

Om du vill kompostera avfallet direkt och tycker att Roslagskomposten är för stor rekommenderar vi att kontakta Kompostcenter (Överjärva Gård) i Solna. Tel: 08-48 00 15 20 Webb: www.kompostcenter.se

 

Först efter att latrinet stått i minst 12 månader går det  bra att kompostera latrinet i en vanlig kompost. Under denna tid försvinner bakterierna som finns i latrinet.

Förvaringstiden kan skilja sig åt i olika kommuner så det bästa är att kontakta kommunens Miljö och Hälsoskyddsnämnd vad dom rekommenderar och vad som är tillåtet.

Hur lång tid tar det innan Separett Biosäck bryts ned?

Det finns inget enkelt svar eftersom påsens nedbrytningstid påverkas av den biologiska aktiviteten i marken eller komposten samt exponeringen av solljus. Eftersom Separett Biosäck är utformad för att tåla den långa tiden i behållaren är nedbrytningen i mark eller kompost också långsam.

Luktar det hela tiden när man använder Burn?

Det luktar under hela förbränningsprocessen .

Men den ”intensiva” (den värsta) lukten är ungefär under de 20 mittersta minutrarna av förbränningsprocessen. (Hela förbränningsprocessen tar ca 1 timme)

Är det krav på vattentryck för att använda Separett Ejektortank?

Ja. För att Ejektortanken ska fungera optimalt krävs tillgång till vatten med ett tryck på minst 2,5 bar (250 kPa). Har man tillgång till ett högre vattentryck klarar man större höjdskillnader.