Erottelevat istuimet

Erottelevat käymäläistuimet huussipenkkiin asennettavaksi.

Erottelun ansiosta käymälähajua ei enää muodostu ja käsiteltävän jätteen määrä putoaa jopa viidennekseen.