Test 3

Servicebokning

Namn och adress
Annan installationsadress
Serviceställe
Produkt
PROGV i displayen på produkten.
Felkod / Felmeddelande
Installation
Ange vilket installationsalternativ som använts. Se bild 2 på de olika alternativen längst ner på sidan.
Bild 1. Här hittar du ditt serienummer.

Bild 2. Olika varianter av installation