Polttavan käymälän vikailmoitus

Täytä tämä lomake mikäli polttava käymäläsi on vikaantunut. Kausihuoltoa varten täytä huoltovarauslomake.

Nimi ja osoite
Eri asennusosoite.
Tuote

Katso sarjanumero tuotteen takana olevasta tarrasta. Katso kuva 8 alta. Mikäli sarjanumero ei ole tiedossa vikailmoitusta tehdessä, syötä 0000 ja lähetä sarjanumero Separettille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen infofi@separett.com

PROGV tai OHJELMA näkyy laitteen näytöllä.

Ostotiedot

Syötä ostopäivämäärä. Muoto: VVVV-KK-PP Ostopäivän ja kuitin puuttuessa käsitellään vikailmoitus takuun ulkopuolisena.

Kuitista on näyttävä tuotteen nimi, ostopäivä, hinta ja ostopaikka. Ostopäivän ja kuitin puuttuessa käsitellään vikailmoitus takuun ulkopuolisena.

Huoltotiedot

Syötä huollon päivämäärä, mikäli käymälä on ollut huollossa aiemmin. Muoto: VVVV-KK-PP

Vikakoodi / Virheilmoitus

Huollon nopeuttamiseksi ja parhaan lopputuloksen varmistamiseksi pyydämme kuvailemaan vikaa tai ongelmaa mahdollisimman laajasti.

Syötä vikakoodi tai näytöllä näkyvä virheilmoitus

Kuvat - Kuvien puuttuessa huolto käsitellään aina takuun ulkopuolisena

Kuva raitisilmaventtiilistä otettuna sisältä esimerkkikuvan 1 mukaisesti. Syötä myös venttiilin halkaisija "Muut kommentit" osioon.

Lisää kuva alla olevien esimerkkikuvien 3 tai 5 mukaisesti riippuen asennusvaihtoehdosta. Kuva 3 on otetaan käymälän takaa kun tuuletusputki on asennettu tilan ulkopuolelle. Kuva 5 on otetaan koko sisäpuolelle asennetusta tuuletusputkesta.

Kokonaiskuva käymälätilasta niin että koko käymälä näkyy edestä kuvattuna. Katso esimerkkikuva 7.

Kuva raitisilmaventtiilistä otettuna ulkoa esimerkkikuvan 2 mukaisesti. Syötä myös venttiilin halkaisija "Muut kommentit" osioon.

Lisää kuva alla olevien esimerkkikuvine 4 tai 6 mukaisesti riippuen asennusvaihtoehdosta. Kuva 4 on otetaan koko tuuletusputkesta ja tuuletusputken hatusta kun se on asennettu tilan ulkopuolelle. Kuva 6 otetaan tuuletusputkesta ja tuuletusputken hatusta ulkopuolisen asennuksen osalta.

Kuvien lisäys takuun määrittämiseksi

Yllä mainitut kuvat vaaditaan takuun määritystä varten. Kuvien puuttuessa ilmoitus käsitellään aina takuun ulkopuolisena.

Puhdistus

Olen tyhjentänyt tuhkat ja puhdistanut käymälän kaikesta irtoliasta. Puhdistamattoman käymälän toimittamisesta peritään 100 € puhdistusmaksu.

Toimitus


Lue takuuehdot

Katso takuuehdot https://www.separett.com/fi-fi/tarkeaa-tietoa/takuuehdot/. Käymälä on toimitettava huoltoon puhdistettuna ja tuhkat tyhjennettynä. Tyhjentämättömän tuhkapotan tai puhdistamattoman käymälän kohdalla veloitetaan 100 € puhdistusmaksu.

Huoltoprosessin nopeuttamiseksi ja takuun määrittämiseksi on tärkeää, että liität kaikki pyydetyt kuvat mukaan vikailmoitukseen.

Katso mallikuvat alta.

Esimerkkikuvat

Kuvat raitisilmaventtiilistä
1.   2. 

Kuvat poistoilmaputkistosta
3.      4.     5.      6.   

Kokonaiskuva
7. 

Tuotteen sarjanumero

8.dataskylt med serinummer