Vianmääritys CINDI® Basic

Käymälän näytöllä näkyy viestit ja vikakoodit. Näyttö sijaitsee käymälän takanosassa. 

Seuraavat viestit ja vikakoodit voivat näkyä näytöllä:

hot1

Polttokammion lämpötila on ylittänyt asetetut raja-arvot. Kuittaa viesti, anna käymälän jäähtyä ja jatka käyttöä normaalisti. Vian toistuessa uudelleen tee vikailmoitus.

hot2

Poistoilman lämpötila on ylittänyt asetetut raja-arvot. Kuittaa viesti ja anna käymälän jäähtyä.

Tarkasta, että tuhkalaatikko on lukittuna paikalleen (kahva oikealle käännettynä)

Tarkasta, että asennus on tehty asennusohjeiden mukaisesti ja että tuuletusputkessa ei ole tukosta.

Tarkasta, että polttokammion luukku aukeaa ja sulkeutuu kokonaan painaessasi tiputusliikun kahvasta.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

HEAt

Polttokammion lämpötila ei nouse riittävän nopeasti.

Tarkasta, että tuhkapotta on lukittu paikalleen (kahva käännettynä oikealle)

Tarkasta, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut. Paina lauennut ylikuumenemissuoja takaisin pohjaan ja käynnistä käymälä uudelleen.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

FAn1

Tuuletinvirhe.

Tarkasta, että tuuletin pääsee pyörimään vapaasti ja että mitään ei ole tarttunut siihen. Tuulettimen näkee irroittamalla käymälän tuuletusputkesta ja katsomalla sisään käymälään poistoilmaputken reiästä.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

FAn2

Tuuletinvirhe.

Tarkasta, että tuuletin pääsee pyörimään vapaasti ja että mitään ei ole tarttunut siihen. Tuulettimen näkee irroittamalla käymälän tuuletusputkesta ja katsomalla sisään käymälään poistoilmaputken reiästä.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

dur1

Lämpötila ei nouse vaaditulle tasolle polttovaiheen saavuttamiseksi.

Tarkasta, että tuhkapotta on lukittu paikalleen (kahva käännettynä oikealle)

Tarkasta, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut. Paina lauennut ylikuumenemissuoja takaisin pohjaan ja käynnistä käymälä uudelleen.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

dur2

Poltto-ohjelma on jatkunut liian pitkään aiemmasta käynnistyksestä. Käymälää on todennäköisesti käytetty liian monta kertaa peräjälkeen.

Anna käymälän jäähtyä.

Käynnistä tarvittaessa uusi poltto jäljellä olevan käymäläjätteen polttamiseksi.

Mikäli vika ei poistu täytä vikailmoitus.

Ei tuloksia

Ei tuloksia