Jätevesiasetus – sisävessa mökille

Vuoden 2016 mökkibarometrin mukaan mökin päärakennuksen jätevedet heitettiin tai johdettiin pihalle tai metsään 32 prosentissa mökeistä. Kahdeksan vuoden aikana laskua on tapahtunut kymmenen prosenttiyksikköä. Lähes yhtä monella mökillä päärakennuksen jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta puhdistus‐ tai imeytyskenttään ja viidesosassa mökeistä vanhaan saostuskaivoon.

Jätevesien johtaminen muualle kuin asianmukaiseen käsittelyyn aiheuttaa sekä kuormitusta ympäristölle että terveysriskin niin eläimille kuin ihmisillekin. Tästä johtuen jätevesiasetus on ollut käsittelyssä usein.

Jätevesien käsittelyyn liittyviä laki- ja säädösmuutoksia on vuoden 2011 jälkeen puitu paljon. Alun perin vuonna 2011 julkaistu jätevesiasetus koettiin liian tiukkana ja etenkin mökin omistajien rahastuksena. Vuoden 2016 lopulla lainsäädäntöä päätettiin muuttaa niin, että aiemmasta poiketen tiukemmat säännöt koskevat ainoastaan kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle 100 metrin päässä vesistöstä tai herkästä alueesta, kuten esimerkiksi pohjavesialueesta. Näiden noin 100 000 rantakiinteistöä koskevien muutosten tekemiseen on annettu aikaa lokakuun 2019 loppuun saakka. Yli sadan metrin päässä edellä mainituista alueista sijaitsevat kiinteistöt joutuvat päivittämään jätevesijärjestelmän ainoastaan tietyn tyyppisten kunnostustoimenpiteiden yhteydessä. Tämän kaltaisia remontteja ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuksen rakentamiseen verrattava iso remontti. Määräpäivää remonttien tekemiselle ei ole asetettu.

Erilaiset jätevesijärjestelmät

Kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella olevien vapaa-ajan asuntojen jätevesien puhdistuksen tarve vaihtelee käytön ja kiinteistön varustetason mukaan. Yksinkertaisimmillaan riittää imeytyssäiliö, mikäli mökillä jätevettä muodostuu lähinnä saunan pesuveden muodossa. Mikäli kiinteistöön tulee painevesi, on järjestelmän kokoa hieman kasvatettava, ja tässä tilanteessa saostuskaivo on suositeltu järjestelmä. Yhä useammat haluavat myös mökille vessan, joka vastaa mukavuudeltaan kotivessaa. Vesivessaa asennettaessa jätevesijärjestelmän kapasiteettia ja tasoa on kasvatettava huomattavasti. Useimmin tehdään kaksoisviemäröinti, jossa vesivessan mustat vedet johdetaan umpisäiliöön ja muut kiinteistön harmaat vedet imeytyskenttään tai maasuodattamoon. Järjestelmän perustuskustannukset vaihtelevat yleensä 5000-8000 euron välillä. Lisäksi umpisäiliön tyhjennyttämisestä muodostuu noin 100-200 euron kustannus tyhjennyskertaa kohden. Mikäli umpisäiliö pitää esimerkiksi tonttiolosuhteiden takia asentaa kiinteistöä ylemmäs, saatetaan lisäksi tarvita erillinen pumppaamo. Joillekin tonteille ei umpisäiliötä voi asentaa ollenkaan ja tällöin vaihtoehtona saattaa olla pienpuhdistamon asentaminen. Pienpuhdistamossa jätevedet käsitellään niin, että niistä ei enää aiheudu haittaa. Pienpuhdistamojen hinnat alkavat noin 8000 eurosta.

Kuivakäymälä vaihtoehtona

Kuivakäymälöiden kehitys on ottanut suuria harppauksia tämän vuosituhannen alussa. Monella kuivakäymälä tuo mieleen ulkohuussin, jossa useimmiten pörrää kärpäsiä ja vielä haiseekin epämiellyttävältä. Tekniikan kehittymisen ansiosta kuivakäymälöistä on kuitenkin pystytty tekemään jopa täysin hajuttomia ja niin tyylikkäitä ja mukavia, että ne voi huoletta asentaa sisätiloihin. Kuivakäymälän valinta säästää kiinteistön vesivessan vaatiman mustan veden käsittelyjärjestelmän asentamiselta. Separett on työskennellyt kuivakäymälöiden kehittämisen ja valmistuksen parissa jo yli 40 vuoden ajan ja valikoimiin on kuulunut hyvin monen tyyppisiä käymälälaitteita. Tällä hetkellä Separett valmistaa mm. erottelevia, pakastavia ja polttavia kuivakäymälöitä. Näistä viimeisimpänä mainittu on ainut, jolla vapaa-ajan asunnolle saa vesivessaa vastaavan vapauden ja mukavuuden.

Pakastava kuivakäymälä

Pakastava kuivakäymälä ei vaadi tuuletusputkistoa, joten se on helppo asentaa. Laitteen kapasiteetti on hyvin rajallinen, sillä jätettä ei erotella tai käsitellä millään tapaa käymälässä. Tästä johtuen käymälän yhteydessä on käytettävä suuria käymäläjätekompostoreita, kuten Separett käymäläjätekompostoria. Kompostoinnissa myös hajua muodostuu jonkin verran, sillä virtsa ja kova jäte ovat sekaisin. Pakastavan käymälän sisäsäiliön tilavuus on noin 20 litraa, joten sen täyttyy kahden henkilön käytössä noin viikossa. Pakastavan käymälän ohjeistettu jälleenmyyntihinta on 1349 euroa.

 

Erotteleva kuivakäymälä

Virtsan erottelevan kuivakäymälän suurimmat plussat ovat hajuttomuus, helppous ja vedettömyys. Erottelevassa käymälässä jätteet erotellaan toistaan, jolloin ulkohuussista tuttua käymälähajua ei muodostu ollenkaan. Käymälän sisäsäiliöön jäävän kovan jätteen viimeiset hajut johdetaan käymälän sisäisen tuulettimen avulla tuuletusputkistoon. Erottelun ja tuulettimen ansiosta käymälässä haisee vähemmän kuin vesivessassa, tai oikeastaan oikein asennettu erotteleva kuivakäymälä ei haise lainkaan. Erottelun ansiosta myös käsiteltävän jätteen määrä vähenee jopa 80 %, sillä ihmisen tuotoksista vain viidennes on kiinteää jätettä. Virtsa johdetaan soveltuvaan kohteeseen, kuten säiliöön tai viemäriin. Säiliöön vedettäessä on hyvä käyttää esimerkiksi Separett Ejektorisäiliötä, jonka avulla virtsan arvokkaan typen saa talteen lannoitteeksi. Viemäriin vedettäessä tulee aina tarkastaa jäteveden käsittelyn vaatimukset asennuskunnan ympäristövirastosta. Lähtökohtaisesti virtsaa sisältävän veden puhdistukseen riittää kevyehkö harmaan veden puhdistusjärjestelmä. Säiliöstä tyhjennettävä kova jäte voidaan kompostoida tai polttaa. Tyhjennysväli on neljän henkilön käytössä noin 6-8 viikkoa. Kompostoitaessa käymäläjätteen on oltava umpinaisessa säiliössä vuoden, ennen kuin sen saa kääntää maahan tai sijoittaa jatkokompostointiin. Erotteleva kuivakäymälä sopii käyttäjille, jotka haluavat miellyttävän ja hajuttoman kuivakäymälän sisälle ja jotka ovat myös valmiita jatkokäsittelemään käymälätuotetta jonkin verran. Suosituin erotteleva kuivakäymälä, Villa 9000, maksaa noin 749 euroa.

    

Polttava kuivakäymälä

Sisätiloissa polttava kuivakäymälä muodostaa itse asiassa tuuletusjärjestelmästä johtuen jopa vesivessaa vähemmän hajuja. Polttoprosessissa muodostuvat kaasut johdetaan katalysaattorin läpi ulos, joten myöskään poistoilma ei haise epämiellyttävältä. Lopputuotteeksi polttava käymälä muodostaa ainoastaan pienen määrän puhdasta tuhkaa, jonka voi kipata vaikka kukkapenkkiin tai pensaille lannoitteeksi. Tuhkalaatikon tyhjentäminen on helppoa ja tyhjennystarpeesta myös ilmoitetaan käymälän näytöllä. Separettin uusin polttava käymälä Cindi® family sisältää myös laajat säätöominaisuudet, joiden avulla käyttäjä voi itse vaikuttaa polttoprosessin kestoon ja samalla myös energian kulutukseen. Mitä lyhemmäksi polttoaika säädetään sitä vähemmän energiaa kuluu. Polttoaikaa säätäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että polttoprosessin pituus on suoraan suhteessa tuhkan hienojakoisuuteen. Polttavan kuivakäymälän hankintakustannus on hieman yli 3000 euroa ja käyttömäärästä riippuen tehtävistä huolloista aiheutuva kustannus on alkaen 210 euron (2017) perushuolto. Perushuollossa vaihdetaan käymälän vastus ja tehdään pöntölle tarkastus ja peruspuhdistus. Separettin polttavien käymälöiden kapasiteetti on 6-henkisen perheen päivittäinen käyttö. Mikäli käyttäjiä on ajoittain suurempi määrä, suositellaan erityisesti virtsa tekemään mahdollisuuksien mukaan muualle, kuten esimerkiksi Separett Pee pisuaariin.

    

 

Asennus

Polttavan kuivakäymälän ja sen tuuletusputkiston asennus on tärkeää tehdä asennusohjeiden mukaan. Mikäli olet rakentamassa tai remontoimassa vapaa-ajan asuntoa, kannattaa käymäläasiat ottaa harkintaan jo hyvissä ajoin. Ammattilaisen apua mökkiremontteihin on saatavilla Mökkikeskukselta, joka pystyy vaikka rakentamaan mökin nurkkaan koko sisävessan ja asentamaan sinne esimerkiksi polttavan Cindi® family käymälän.

Lisätietoa ja lähteet:

Separett polttavat kuivakäymälät

Separett erottelevat kuivakäymälät

Separett pakastavat kuivakäymälät

Kuivakäymälä asennettuna

http://www.huussi.net/materiaalia/sisakuivakaymalan-hankinta/ – Sisäkuivakäymälän valinta

http://mmm.fi/documents/1410837/1880296/Mokkibarometri+2016/7b69ab48-5859-4b55-8dc2-5514cdfa6000 – Mökkibarometri 2016

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely – Kiinteistön jätevesien käsittely