Förenklade garantivillkor

För fullständiga garantivillkor se Allmänna garantivillkor

 

Installation ska vara korrekt utförd, se senaste installationsmanual för just din produkt.
Kontroll av installation görs alltid av Separett innan garantireparation kan hävdas samt genomföras.

För att felanmäla eller reklamera någon produkt ska felanmälan göras på vår hemsida: www.separett.se/service.

Originalkvitto ska alltid uppvisas vid garantireparation eller reklamation och bifogas med felanmälan.

Våra produkter har en garantitid från 2 till 5 år beroende på vilken produkt det är.

Vissa slitdelar har en kortare garantitid: element 1 år, askpotta 2 år, termogivare 2 år, fläkt 3 år.

Om produkten används i uthyrningsverksamhet är garantitiden 1 år från ursprunglig leveransdag, oavsett produkt.

Garantin gäller inte:

– För kundens slarv och misskötsel.

– Vid felaktig hantering och användning/användningsområde.

– Vid olycksfall så som åska, storm, översvämning eller dylikt.

Garantin gäller:

– Enbart om originaldelar från Separett används.

– Endast om påsar som är anpassade för förbränningstoaletter används vid varje toalettbesök.

Garantin täcker inte transportskador. Transportskador ska anmälas direkt till transportbolaget vid mottagandet,
därför är det mycket viktigt att man besiktigar varan vid mottagandet.

Vid service och garantireparationer skall toaletten lämnas in tömd och väl rengjord invändigt och utvändigt,
vid ej rengjord toalett och askpotta faktureras en rengöringsavgift på 1000 kr (inkl. moms).