Produkter / Tillbehör / Avfallsbehållare / Latrinbehållare med lock 50 l, Villa 9020