Produkter / Tillbehör / Avfallsbehållare / Latrinbehållare 35 liter, Sanitoa