Produkter / Tillbehör / Avfallsbehållare / Latrinbehållare 30 liter