Övrig produkt

Problem med övrig produkt?

Har du problem med någon övrig produkt gör du en felanmälan.

Gör felanmälan för övrig produkt

Efter att felanmälan är registrerad blir du kontaktad av oss för vidare rådgivning och åtgärder.

Var noggrann med att fylla i dina uppgifter och bifoga alla nödvändiga bilder och dokument för att underlätta handläggningen.