Felanmälan

Har du problem med din förbränningstoalett?

Se lista över felmeddelande och åtgärd för Flame 8000

Se lista över felmeddelande och åtgärd för Cindi family

Om du själv inte kan avhjälpa felet och det fortfarande finns garanti kvar på toaletten, gör du en felanmälan.

I felanmälan behöver du ange vilken programversion (”PROGV” i toalettens display) du har i din toalett. Detta gör du genom att ange den i fältet ”Problembeskrivning/Felmeddelande”.

Efter att felanmälan är registrerad blir du kontaktad av oss för vidare rådgivning och åtgärder.

Var noggrann med att fylla i dina uppgifter och bifoga alla nödvändiga bilder* och dokument för att underlätta handläggningen.

Fyll i felanmälan

Finns det inte någon garanti kvar på toaletten? Kontakta närmaste auktoriserade servicepartner

*
Ex. på bilder som behövs för att kunna bedömma ärendet

Bilder inluft

  

 

Bilder frånluft

   

 

Helhetsbild                                                                                                                    

  

 

Även bilder på askpottan/asklådan, utrymmet där asklådan sätts in och bild på falluckan i toaletten behövs bifogas