Meddelanden CINDI® Family

Meddelanden och åtgärder

I toalettens display visas olika meddelanden och felmeddelanden.

Har du fått upp ett felmeddelande och du själv inte kan avhjälpa felet och det fortfarande finns garanti kvar på toaletten (3 års garanti),
gör du en felanmälan här.

Finns det inte någon garanti kvar på toaletten?
Kontakta närmaste auktoriserade servicepartner

Följande meddelanden och felmeddelanden kan komma att visas:

BORSTA RÖKRÖRET OCH DAMMSUG
RENGÖR ASKLÅDA; MED 1L VATTEN; STARTA BIG
ASKLÅDA TÖMD?
FLÄKT STOPPAD
INGEN STRÖM
ÖVERHETTAD KYL TOA KONTROLL SPOL MEKANISM
VÄRMEFEL OMSTART
KONTROLLERA ÖVERHETTNINGSSKYDD ELEMENT
VÄRMETID UTE