Vanliga frågor

Urinseparerande toaletter

Hur gör jag en felanmälan?
Urinslangen behöver bytas. Vilken passar?
Hur gör jag på vintern när jag låter urinen gå till Separett Ejektortank sommartid?
Vad gör jag när latrinbehållaren är full i min urinseparerande toalett?
Kan man använda komposterbara säckar i en urinseparerande toalett?
Ska man ha säck i latrinbehållaren i den urinseparerande toaletten?
Fungerar den urinseparerande toaletten i kallt utrymme?
Ska man slänga toalettpapper i latrinbehållaren i den urinseparerande toaletten?
Fungerar urinseparering för små barn?
Fungerar urinseparation för kvinnor?
Ska man tillsätta någonting i sin urinseparerande toalett?
Är det krav på vattentryck för att använda Separett Ejektortank?
Kan man minska risken för avlagringar/stopp i urinavloppet?
Vilket fall ska urinavloppet ha?
Får man koppla urinen till BDT-avloppet? (Bad, Disk och Tvätt)
Hur gör man en enkel infiltration?
Fryser urinavloppet på vintern?
Kan man ha längre urinslang än den som medföljer?
Vart leder man urinen från sin urinseparerande toalett?
Hur svårt är det att installera en urinseparerande toalettlösning på egen hand?
Urinen rinner undan jätte sakta, är det något fel?
Jag har problem med lukt i toalettutrymmet, vad är fel?
Kan man dra ventilationskanalen i en skorstenspipa?
Behöver ventilationsröret isoleras?
Behövs extra ventilationsfläkt om man har dusch i toalettrummet?
Hur mycket luft drar fläkten?
Vilket är bäst? Att gå upp genom taket eller genom väggen med ventilationsröret?
Ska fläkten gå hela tiden?
Hur är det med flugor i toaletten?
Luktar spridning av urin?
Måste man montera vattenlås på urinavloppet?
Luktar det från Ejektortanken?
Luktar det från markinfiltration?
Luktar det utomhus?
Luktar det inomhus?
Hur är det möjligt att behållaren inte måste tömmas oftare?
Hur ofta måste man tömma en urinseparerande toalett?

Förbränningstoaletter

Hur gör jag en felanmälan?
Vad skiljer sig mellan Flame 8000 och CINDI® family?
Min toalett vippar framåt när jag sätter mig. Vad beror detta på?
Kan jag enbart använda era förbränningspåsar?
Hur många personer kan använda era förbränningstoaletter?
Behöver jag starta ett förbränningsprogram efter varje besök?
Följer allt som behövs för att installera förbränningstoaletten med i paketet?
Är det svårt att installera en förbränningstoalett på egen hand?
Behöver en förbränningstoalett något underhåll?
Vad kostar det att genomföra en service på era förbränningstoaletter?
Hur mycket energi förbrukar förbränningstoaletten?
Vad får man slänga i förbränningstoaletten?
Hur arbetar en förbränningstoalett?
Kan man använda en förbränningstoalett samtidigt som den förbränner?
Hur många besök klarar förbränningstoaletten efter varandra?
Hur hanterar jag askan från en förbränningstoalett?
Hur ofta behöver man tömma askpottan?

Övriga produkter

Hur gör jag en felanmälan?
Hur lång tid tar det innan Separett Biosäck bryts ned?
Går det att skarva tömningsslangen från Ejektortanken?
Är det krav på vattentryck för att använda Separett Ejektortank?