En betraktelse av en ”skitsak”

13 februari, 2017

Redan de gamla grekerna hade problem med befolkningens naturbehov, för att inte tala om människorna som tvingades ha latrinkanalerna, som bara spolades med regnvatten, längs med husen. Under senare år har vi vant oss vid det fantastiska systemet med WC vilket gör att vi slipper alla problem, det vill säga som strutsen; stoppar huvudet i sanden.

Verkligheten är ju att vi förbrukar en stor mängd “rent” vatten, en naturresurs, varje gång vi spolar. Men det system som samhället tillhandahåller är ju så smidigt och bekvämt…eller? Kostnaden kan man ju fundera över…

När vi köpte vår stuga på Öland reagerade vi på att det inte fanns WC. Konstigt att man inte fixat det, tänkte vi. Där fanns “bara” en förbränningstoalett och en enklare förmultningstoalett. Ja, ja det kan väl funka tills vi fixat “riktig” toalett, var den naturliga tanken. Men det visade sig att det inte var möjligt att installera WC på grund av markförhållandena och gällande bestämmelser. Inte
heller fanns det planer på kommunalt avlopp inom rimlig tid. Upplevelsen av den förbränningstoalett som vi “tog över” var inte särskilt positiv. Den blev ofta överhettad, den luktade och
den funkade inte om flera personer behövde gå toa efter varandra för då blev det “error” i displayen. SKIT! Alternativet med den enklare förmultningstoaletten funkade, men det kändes inte bra
att hantera latrinpåsar, kompostera, med mera. Det visade sig dessutom vara mycket dyrt att bli av med säckarna till kommunens renhållning.

Jag bestämde mig för att reda ut problemen med förbränningstoan och tog kontakt med Separett AB i Värnamo. Jag fick mycket positivt bemötande och bra hjälp. Uppdatering av toalettens styrning, justering av skorstenen och lite tips om hanteringen har gjort att det fungerade helt utan problem hela sommaren och hösten 2015. Visst är det lite ovant att sätta i en påse, lite anorlunda sitthöjd och lite oroligt att spola, men det är en vanesak. Det enda ”problemet” vi haft är att pedagogiskt förklara hur det fungerar för våra gäster som är vana vid WC. Nyckeln är att våga prata om
och visa hur man gör på vår toalett, att påtala att här SITTER alla ner och gör sina behov. Kanske borde Separett AB ta fram en “humoristisk instruktion” till produktens praktiska användning.
Med den erfarenhet vi har idag tycker vi det är praktiskt, smidigt och naturligt med förbränningstoalett. Även om det kostar lite energi att förbränna, så är det bra mycket mer miljövänligt än att
spola iväg avfallet med rent vatten. Vi har nu släppt alla tankar på WC och istället investerat i “framtidens toaletter”. I båda våra stugor har vi nu en förbränningstoalett kompletterad med en urintoalett. En jättebra lösning. Urintoaletten är praktisk, smidig och sparar energi. Ger också en alternativ möjlighet till naturlig trädgårdsgödning.
Som reserv vid strömavbrott har vi kvar några
mullpåsar.

Jan Lundh, Öland