Pitkäaikaissäilytys

Käymälän pitkäaikaissäilytys tai niin sanottu talvikuntoon laitto kannattaa tehdä huolellisesti,
jotta voidaan varmistua käymälän huolettomasta toiminnasta myös jatkossa.

Alla löytyy ohjeet polttavan sekä erottelevan käymälän valmisteluun pitkäaikaissäilytystä varten: